මේ කවුද කියා *නෝ * ිති (s.t. * = දන්) 😂 😂

Devadatta

Well-known member
 • Dec 11, 2018
  473
  566
  93
  පිං බිමේ
  කවුද මේ වෙශ බඩුව? අඩෝ ගමගේ උඹ ලඟ නිලියන්ගේ nudes තියනවනම් මට pm කරහන්කො ෆොටො. නිකම් ඉඳලම එපා වෙලා
   
  • Haha
  Reactions: Solo Rider