මේක හොයල දියල්ල

AnuradhaRa

Well-known member
 • Dec 25, 2010
  37,072
  1
  18,300
  113
  සංගීත මාස්ටර් යකෙක් වගේ හොල හොල ගාල ගායනා කරනව. එහා පැතතෙ ඉන්න එකාගෙ තබ්ලාවටත් ගහනව අන්තිමට
   

  amila_mp

  Well-known member
 • Oct 25, 2007
  5,990
  1,554
  113
  ~ Note3One ~
  018A10C8-F43E-45EC-B909-DC3900B1098C.jpeg
   

  salitha22

  Well-known member
 • Feb 8, 2015
  6,467
  10,456
  113
  සංගීත මාස්ටර් යකෙක් වගේ හොල හොල ගාල ගායනා කරනව. එහා පැතතෙ ඉන්න එකාගෙ තබ්ලාවටත් ගහනව අන්තිමට
  හොල හොල කියල ගහන එකෙක් ඉන්නවා සෙට් කරන්නද.

  තට්ටමට ගහනකොට ආතල් එකට තියෙයි