මේ ඉන්නේ අම්මා , දුව සහ ආච්චි

KuKu KoKa

Well-known member
 • Feb 17, 2020
  1,708
  4,401
  113
  එළකිරි පොන්නයිනි මේ පින්තුරේ වැදගත්කම දන්නවද . මේ ඉන්නේ අම්මා , දුව සහ ආච්චි. වෙන්කරලා හඳුනාගන්න පුලුවන්ද පොන්ස් ?


  255347192_6417068141668356_5069449390761876612_n.jpg