මේ කවු ද?

Ysa Karu

Well-known member
 • May 29, 2014
  14,316
  4,285
  113
  hammata me arune
  78822484_211009603257201_1783213706256056320_n.jpg
   
  Last edited:
  • Like
  Reactions: dilann