මේ ගැහැනු දැරිවිය කොයි රටේ වගේද හිතෙන්නේ?

මචන්ලා මේ වගේ ගැහැනු දැරිවියක් කොයි වගේ රටක ජීවත් වෙනව ඇතිද? :Pඅනුමාන කරන්න පුලුවන්ද?;) පට්ට බන් හරිම සිත ඇදගන්නා සුලුයි. :rofl:ඔය blonde (කොන්ඩේ කහ පාට ) ගැහැනු දැරියන්ට මගේ හිතේ ලොකු ආලවන්ත කමක් තියෙනවා මචන්ලා ඇයි දන්නෑ:rolleyes:


ලස්සනයි නේ බන්ග්ග් :rofl::love:
 

Attachments

 • 93374429-214068166691268-7639772176694967437-n-dacf.jpg
  93374429-214068166691268-7639772176694967437-n-dacf.jpg
  96.4 KB · Views: 314
 • Like
Reactions: kinkon

proceso

Active member
 • Sep 27, 2014
  392
  210
  43
  මචන්ලා මේ වගේ ගැහැනු දැරිවියක් කොයි වගේ රටක ජීවත් වෙනව ඇතිද? :Pඅනුමාන කරන්න පුලුවන්ද?;) පට්ට බන් හරිම සිත ඇදගන්නා සුලුයි. :rofl:ඔය blonde (කොන්ඩේ කහ පාට ) ගැහැනු දැරියන්ට මගේ හිතේ ලොකු ආලවන්ත කමක් තියෙනවා මචන්ලා ඇයි දන්නෑ:rolleyes:


  ලස්සනයි නේ බන්ග්ග් :rofl::love:
  poland ?