මේ පොත හොයලා දෙනවද

HushGR

Member
Dec 14, 2010
1,473
233
0
Colombo
මේ පොත හොයලා දෙනවද

Principles and practice of marketing

by David Jobber පොත තියනවනං ලින්ක් එක දෙන්න පුලුවන්ද...

ලොකු උදව්වක් ...

41AaNfELjuL._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-arrow-click,TopRight,35,-76_AA300_SH20_OU02_.jpg


ජය වේවා හැමෝටම