මේ විදිහට දාන්නේ කොහොමද?

MAD_MAX

Well-known member
 • Mar 21, 2016
  657
  504
  93
  මේ පොස්ට් වල දාල තියෙන විදිහට කොහොමද බන් ෆොටොස් දන්නේ ෆෙස්බුක් එකට?

  1 . මේකෙ නිකන් බොඩර් එකක් වගේ තියෙයි.


  facebook.com/bloomsbyanjali/posts/227325682414371

  2. මේකේ බැක්ග්‍රොඋන්ඩ් එකට වෙන කලර් එකක් දාල තියෙයි

  facebook.com/bloomsbyanjali/posts/227325389081067

  3.මේවාගේ නිකන් ලස්සන ෆොන්ට් එකක් එක්ක. ෆොටො ටික ලස්සනට ඇරෙන්ජ් වෙලා තියෙයි.

  facebook.com/bloomsbyanjali/posts/227158922431047
  facebook.com/bloomsbyanjali/posts/227103955769877
  facebook.com/bloomsbyanjali/posts/226457109167895

  ෆොන් එකෙන් බලද්දි ලස්සනයි මෙහෙම.

  IMG-20210325-WA0008.jpg


  කොහොමද බන් මෙහෙම දාන්නේ ෆොටොස් facebook ?
   
  Last edited:

  sureshdb

  Member
  Mar 26, 2021
  14
  8
  3
  සාමාන්‍යෙන් ෆොටෝ සෙට් එකක් එකට දාද්දි ෆොටෝ layout එක select කරන්න එනවා. එතනින් change කරගන්න පුලුවන්.
   
  • Like
  Reactions: TWishwadeepa

  sena078

  Junior member
 • Mar 7, 2007
  59
  15
  8
  මේ පොස්ට් වල දාල තියෙන විදිහට කොහොමද බන් ෆොටොස් දන්නේ ෆෙස්බුක් එකට?

  1 . මේකෙ නිකන් බොඩර් එකක් වගේ තියෙයි.


  facebook.com/bloomsbyanjali/posts/227325682414371

  2. මේකේ බැක්ග්‍රොඋන්ඩ් එකට වෙන කලර් එකක් දාල තියෙයි

  facebook.com/bloomsbyanjali/posts/227325389081067

  3.මේවාගේ නිකන් ලස්සන ෆොන්ට් එකක් එක්ක. ෆොටො ටික ලස්සනට ඇරෙන්ජ් වෙලා තියෙයි.

  facebook.com/bloomsbyanjali/posts/227158922431047
  facebook.com/bloomsbyanjali/posts/227103955769877
  facebook.com/bloomsbyanjali/posts/226457109167895

  ෆොන් එකෙන් බලද්දි ලස්සනයි මෙහෙම.

  View attachment 117645

  කොහොමද බන් මෙහෙම දාන්නේ ෆොටොස් facebook ?
  ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝ upload කරනකොට layout එක ‍තෝරන්න පුළුවන් option එකක් තියෙනවා. එතනින් ඔය විදිහට ෆොටෝස් දාන්න පුළුවන්.
   
  • Like
  Reactions: TWishwadeepa