රනිල් විශාලතම පියයුරු තිබ්බ කාන්තාව විවාහ

inranasingha

Well-known member
 • Jan 27, 2008
  5,525
  1,477
  113
  රජයේ රෝහල
  බොහෝ කාන්තාවන් ඇසුරු කර ඇති ධනවත් ව්‍යාපාරිකයෙක් විවාහ වෙන්න තීරණය කලා...

  ඔහු තමා ඇසුරු කල කාන්තාවන් අතරින් තුන් දෙනෙක් තෝරා ගෙන ඔවුන්ට ඩොලර් 5,000 බැගින් දුන්නා...

  පළවෙනි කාන්තාව තමාට මුදල් ලැබුණු වහාම නගරයේ රූපලාවන්‍යාගාරයකට ගියා.
  ඇය අලුත් කොණ්ඩ මෝස්තරයක් දමාගෙන, සම නිය දීප්තිමත් කරගෙන, අලුත්ම මෝස්තර වල ඇඳුම් පැළඳුම් මිලදී ගත්තා..
  "මම ලස්සනට ඉන්නකොට ඔයාට නේ ආඩම්බර, ඒ කියන්නෙ මම ඔයාට ගොඩක් ආදරෙයි.."
  ඇය කීවා....

  දෙවෙනි කාන්තාව මුදල් අරගෙන නගරයට ගිහින් පිරිමියෙකුට අවශ්‍ය බොහෝ දේවල් මිලදී ගත්තා...
  අලුත් ඇඳුම් පැළඳුම්, පාවහන් විතරක් නෙමෙයි ගොල්ෆ් පිති කට්ටලයක් සමග අව් කණ්ණාඩි පවා මිලදී ගත්තා...
  ඇය මේවා සියල්ලම අරගෙන ගිහින් ව්‍යාපාරිකයාගෙ අතට දීලා මෙහෙම කිව්වා..
  "ඔයා ලස්සනට ඉන්නකොට මටනෙ ආඩම්බර ඒ නිසා ඔයාට වැඩියෙන්ම ආදරේ මම.."

  තුන්වෙනි කාන්තාව තමාට ලැබුණ මුදල අරගෙන ගිහින් කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කලා...
  සතියකට පස්සෙ තමාට ලැබුණ ලාභයෙන් ව්‍යාපාරිකයා දුන්න මුදල ඔහුටම ආපසු දීලා ලාභය බැංකුවේ හවුල් ගිණූමක තැන්පත් කලා..
  ව්‍යාපාරිකයාට සුලු තෑග්ගක් ගන්නත් මෙයා අමතක කලේ නෑ..
  "අපි දැන්ම තියා අපේ අනාගතයට සූදානම් වෙන්න ඕන.."
  යැයි පවසමින් ඇය තමන් ගෙනාපු තෑග්ගයි, හවුල් ගිණුමෙ බැංකු පොතයි ව්‍යාපාරිකයාගෙ අත උඩ තිබ්බා...

  ව්‍යාපාරිකයා තුන් දෙනාගෙම දිහා බලලා, හුඟක් කල්පනා කරලා, අවසානයේදී ඔවුන් අතරින් විශාලම පියයුරු තිබ්බ කාන්තාව විවාහ කරගත්තා...😂

  ළඟදීම ලංකාවේ ජන්දයක් තියයි.. ඉහත කථාව ඒකට සම්බන්ධයක් නෑ...

  Copied..
   

  priyade

  Well-known member
 • Dec 2, 2017
  8,045
  4,582
  113
  බොහෝ කාන්තාවන් ඇසුරු කර ඇති ධනවත් ව්‍යාපාරිකයෙක් විවාහ වෙන්න තීරණය කලා...

  ඔහු තමා ඇසුරු කල කාන්තාවන් අතරින් තුන් දෙනෙක් තෝරා ගෙන ඔවුන්ට ඩොලර් 5,000 බැගින් දුන්නා...

  පළවෙනි කාන්තාව තමාට මුදල් ලැබුණු වහාම නගරයේ රූපලාවන්‍යාගාරයකට ගියා.
  ඇය අලුත් කොණ්ඩ මෝස්තරයක් දමාගෙන, සම නිය දීප්තිමත් කරගෙන, අලුත්ම මෝස්තර වල ඇඳුම් පැළඳුම් මිලදී ගත්තා..
  "මම ලස්සනට ඉන්නකොට ඔයාට නේ ආඩම්බර, ඒ කියන්නෙ මම ඔයාට ගොඩක් ආදරෙයි.."
  ඇය කීවා....

  දෙවෙනි කාන්තාව මුදල් අරගෙන නගරයට ගිහින් පිරිමියෙකුට අවශ්‍ය බොහෝ දේවල් මිලදී ගත්තා...
  අලුත් ඇඳුම් පැළඳුම්, පාවහන් විතරක් නෙමෙයි ගොල්ෆ් පිති කට්ටලයක් සමග අව් කණ්ණාඩි පවා මිලදී ගත්තා...
  ඇය මේවා සියල්ලම අරගෙන ගිහින් ව්‍යාපාරිකයාගෙ අතට දීලා මෙහෙම කිව්වා..
  "ඔයා ලස්සනට ඉන්නකොට මටනෙ ආඩම්බර ඒ නිසා ඔයාට වැඩියෙන්ම ආදරේ මම.."

  තුන්වෙනි කාන්තාව තමාට ලැබුණ මුදල අරගෙන ගිහින් කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කලා...
  සතියකට පස්සෙ තමාට ලැබුණ ලාභයෙන් ව්‍යාපාරිකයා දුන්න මුදල ඔහුටම ආපසු දීලා ලාභය බැංකුවේ හවුල් ගිණූමක තැන්පත් කලා..
  ව්‍යාපාරිකයාට සුලු තෑග්ගක් ගන්නත් මෙයා අමතක කලේ නෑ..
  "අපි දැන්ම තියා අපේ අනාගතයට සූදානම් වෙන්න ඕන.."
  යැයි පවසමින් ඇය තමන් ගෙනාපු තෑග්ගයි, හවුල් ගිණුමෙ බැංකු පොතයි ව්‍යාපාරිකයාගෙ අත උඩ තිබ්බා...

  ව්‍යාපාරිකයා තුන් දෙනාගෙම දිහා බලලා, හුඟක් කල්පනා කරලා, අවසානයේදී ඔවුන් අතරින් විශාලම පියයුරු තිබ්බ කාන්තාව විවාහ කරගත්තා...😂

  ළඟදීම ලංකාවේ ජන්දයක් තියයි.. ඉහත කථාව ඒකට සම්බන්ධයක් නෑ...

  Copied..
  Bump
   

  nevermindNevergiveup

  Well-known member
 • Jul 28, 2017
  16,352
  22,948
  113
  මැදමහනුවර
  I2RNtEs.gif