රුසියන් කෙල්ලො

Stimulus mind

Well-known member
 • Feb 27, 2021
  10,182
  45,036
  113
  Los Alamos
  එතකොට අර ඔලුව උඩ ඉඩන් මූන පුක කරන් ඉන්නෙ @hodakolla:rofl: :rofl: :baffled:

  XIEa.gif
   

  Ragna_SL

  Well-known member
 • Sep 6, 2020
  3,969
  14,187
  113
  Valhalla
  මනුස්සයෙක්ට දෙයක් ලැබුනම හිනාවෙන්නෙපා.. :growl:
  අඩුම තරමේ උට කිරිය නිසා දැන් උගේ නොවන උගේම කෑල්ලකුයි,ලීසිං ටිකයි හරි තියෙනවා.. :nerd:
  උබ මොනවද කියහන්කෝ රිඇක්ෂන් ස්කෝ එක ඇරුනම හැම මගුලම බම්ප් කරලත් ලබාගෙන තියෙන්නේ :angry:
   

  NRTG

  Well-known member
 • Oct 19, 2019
  24,125
  163,961
  113
  Colombo, Sri Lanka
  මනුස්සයෙක්ට දෙයක් ලැබුනම හිනාවෙන්නෙපා.. :growl:
  අඩුම තරමේ උට කිරිය නිසා දැන් උගේ නොවන උගේම කෑල්ලකුයි,ලීසිං ටිකයි හරි තියෙනවා.. :nerd:
  උබ මොනවද කියහන්කෝ රිඇක්ෂන් ස්කෝ එක ඇරුනම හැම මගුලම බම්ප් කරලත් ලබාගෙන තියෙන්නේ :angry:
  Anthony Anderson Reaction GIF
  30 Rock Crying GIF
   
  Last edited:

  Honey Bunch

  Well-known member
 • Nov 24, 2018
  4,136
  5,752
  113
  Kandy
  මනුස්සයෙක්ට දෙයක් ලැබුනම හිනාවෙන්නෙපා.. :growl:
  අඩුම තරමේ උට කිරිය නිසා දැන් උගේ නොවන උගේම කෑල්ලකුයි,ලීසිං ටිකයි හරි තියෙනවා.. :nerd:
  උබ මොනවද කියහන්කෝ රිඇක්ෂන් ස්කෝ එක ඇරුනම හැම මගුලම බම්ප් කරලත් ලබාගෙන තියෙන්නේ :angry:
  එතුමටත් සලකමු
   

  Stimulus mind

  Well-known member
 • Feb 27, 2021
  10,182
  45,036
  113
  Los Alamos
  මනුස්සයෙක්ට දෙයක් ලැබුනම හිනාවෙන්නෙපා.. :growl:
  අඩුම තරමේ උට කිරිය නිසා දැන් උගේ නොවන උගේම කෑල්ලකුයි,ලීසිං ටිකයි හරි තියෙනවා.. :nerd:
  උබ මොනවද කියහන්කෝ රිඇක්ෂන් ස්කෝ එක ඇරුනම හැම මගුලම බම්ප් කරලත් ලබාගෙන තියෙන්නේ :angry:
  නිදාගෙන ඉන්න සිංහයන්ව ඇහැරවන්න එපා, බ්‍රෝ :baffled: :baffled: :baffled:

  get+pranked+bro.gif