ලංකාවේ කුජීතම කොමඩි youtube චැනල් එක මොකක්ද?

ලංකාවේ කුජීතම කොමඩි youtube චැනල් එක මොකක්ද?

 • Pol Karu

  Votes: 10 8.5%
 • Wasthi

  Votes: 24 20.3%
 • Vini

  Votes: 28 23.7%
 • Lakai Sikai

  Votes: 10 8.5%
 • Lochi

  Votes: 11 9.3%
 • Ratta

  Votes: 10 8.5%
 • Janai Priyai

  Votes: 1 0.8%
 • Blok and Dino

  Votes: 8 6.8%
 • Maniya

  Votes: 13 11.0%
 • Nana

  Votes: 3 2.5%

 • Total voters
  118

Kalegana

Well-known member
 • Sep 23, 2007
  21,103
  40,027
  113
  Kuwait-Galle
  මම නම් මචන් ඔය තියන කිසිම චල එකකක් කිසිම වීඩියෝ එකක් බලල නැ අම්මප. ඉස්සර අර ගප්පිය කියන එකාගේ නම් ඒවා බැලුව..

  ඊට පස්සේ බැලුවේ නැ ගොන් ආතල් තනිකර,
   
  • Like
  Reactions: War Fighter

  Yakka putha

  Well-known member
 • Dec 15, 2021
  3,443
  5,218
  113
  ඉස්සර o level කාලෙ නම් මනියගේ එවා ආතල්.
  දැන් ඒවා දකිද්දි හෙන cringe
  ඌටත් ඒක තේරිලාද කොහෙද දැන් පාඩුවේ ගේම් එකක් ගහගෙන ඉන්නෙ
   

  SupiriKollek

  Well-known member
 • Aug 30, 2021
  3,159
  5,655
  113
  ඉස්සර බැලුව ඒව තිබ්බා දැන් අව්රුදු ගාන්ක ඉදන් බලල නෑ