ලිංගික ගැටලුවක්

Don GasCan

Well-known member
 • Nov 3, 2010
  3,961
  1,237
  113
  සේදවත්ත
  සාමාන්‍යයි , අනිත් දවසම එකිගේ ඔලුවේ උබ දුන්න චූන් එක නිකනුත් යනවා මතක් කර කර. ඉතින් බඩ රිදෙන එක සාමාන්‍යයි 😂😂. අම්මෝ බච්චා කාලේ ආතල් මතක් වෙනවා . 😂😂