ලියෝනාඩෝ ඩාවින්සි මහතා

imhotep

Well-known member
 • Mar 29, 2017
  13,131
  7
  29,545
  113
  Davinci's Demons eke pora engineer kenek wage krapu dewal sirada danne na
  He was an all-rounder. A self taught Engineer.

  In 1502, the Sultan of the Ottoman Empire came to Rome to hire a team of civil engineers to design a bridge to stretch across the Golden Horn at Istanbul. Da Vinci offered his services to the Sultan, modeling a structure in his notebook that represented a beautiful synergy of creative artistry and civil engineering.The bridge would have spanned 276 meters of water and the arch would have been high enough for a ship with sails to pass under.

  Although the Sultan turned down Da Vinci’s proposal, believing the architectural endeavor to be impossible, a modern Swiss scientist, D.F. Stussi, concluded that the plans were “technically feasible”. In 2001, inspired by Da Vinci’s design, an artist in Norway named Vebjorn Sand decided to construct his bridge. Da Vinci’s bridge design stands today over a highway in Norway as a monument to his genius.  Da Vinci also influenced later bridge builders with his method of bending wooden beams into arches. He devised a technique of notching timber to prevent splitting and interlocking bent and notched beams to create a bearing arch. More than 300 years later, Swiss bridge builders used Da Vinci’s method in their arched wooden bridges.
   

  dmsupun

  Well-known member
 • May 13, 2007
  11,736
  10,265
  113
  Kandy
  ඌට මොලේ තියෙනවා, හෝල් සේල් චිත්‍ර දෙතුන් දාහක් ඇන්ඳ නම් වටිනාකමක් නෑනෙ. මම නම් හෙනම ආස පොරක්, ආට් ඇන්ඩ් ඉංජිනීරින් කවලමේ.
   

  asanka+++

  Well-known member
 • Jul 17, 2014
  11,146
  19,607
  113
  40
  ඕවා රාවනා රජතුමාගෙන් සුද්දො හොරකම්කරපුවා
   
  • Like
  Reactions: NRTG