වාඩිවෙලා කතා කරමුද?

EK KILLER

Well-known member
 • Apr 2, 2013
  13,248
  2
  1,942
  113
  Underworld
  වාඩිවෙලා කතා කරමුද?

  ඔන්න මචන්ලා හම්බ උනා.. වාඩිවෙන්න මරු තැන් ටිකක්... ඇවිත් වාඩි වෙලාම බලන්නකෝ....

  L6GSBrO.jpg


  BCoygbT.jpg


  YGmc52O.jpg


  EwtXw9f.jpg


  xBBEm2g.jpg


  h3hb3MT.jpg


  0TPwjf1.jpg


  zrR0lzF.jpg


  HRgNSFw.jpg


  0Rk38RQ.jpg


  KxfZjwr.jpg


  UfPZ6UQ.jpg


  nu546Df.jpg


  6rI84jU.jpg


  4TvFaGa.jpg


  i4xgnlG.jpg


  YTjAoPn.jpg


  Vw4K0WG.jpg


  YhiPDSk.jpg


  PROCx5r.jpg


  TU4fQT0.jpg


  L6qtoI5.jpg


  qeQnZ1A.jpg


  hUf1bMp.jpg


  2h3JCWQ.jpg


  pqhy0da.jpg


  aVBCUkY.jpg


  iySVSA6.jpg


  i7a5q3q.jpg


  kort38s.jpg


  හොඳනං ඉතින් වාඩි වෙලාම රෙපක් හලාගෙන යන්න
   

  ~Titi~

  Well-known member
 • Oct 17, 2011
  14,406
  1,454
  113
  ඕවල වාඩි වෙන්න හිතෙනවද අනෙ මහ විකාරයක් වගේ ., :oo::rofl: