වැදගත් වෙන අය ඉන්නවා ඇති මේවා...

deltamoon

Active member
 • Mar 6, 2007
  241
  151
  43
  දැන් ගොඩක් යුරෝප් රටවල් relocation sponsor කරන්නේ නැහැ. Ireland වල self sponsor visa දෙනවා. Australia, New Zealand වගේ.
   

  Don GasCan

  Well-known member
 • Nov 3, 2010
  28,006
  34,760
  113
  සේදවත්ත
  ඉකමනට සුපර්මාකට් ගිහින් බඩු වල ගනන් සංස‍ංදනය කරන විඩියෝ එකක් දාපන් මචන්
   

  Kevin kj

  Well-known member
 • Oct 2, 2022
  857
  921
  93
  ඉකමනට සුපර්මාකට් ගිහින් බඩු වල ගනන් සංස‍ංදනය කරන විඩියෝ එකක් දාපන් මචන්
  Un danauth dano machan.😁