සජීවී සයිල යොදාගෙන නිර්මාණය වන පණ ඇති රොබෝවරුන් (Xenobots)

Lokka Baba

Well-known member
 • May 11, 2014
  3,657
  768
  113
  මගේ කාමරේ
  ලංකාවේ scientist කෙනෙක් කරන්නේ
  නමුත් දැන් වෘතතියෙන් අයින් වෙලා lecturing කරන කෙනෙක්


  ප.ලි -: පරේශන කරලා නව සොයගැනිම් කරන මේවැනි අය රක ගත යුතුයි