සුවධරණි කොවිඩ් ඖෂධය

janaka_jr

Well-known member
 • May 26, 2008
  1,207
  389
  83
  View attachment 130604
  කිහිප සැරයක්ම කොවිඩ් ලෙඩ්ඩු එක්ක close contact වෙලත් බේරුනේ මේ බෙහෙත නිසා. මේකට හෙම්බිරිස්සාවක් වත් හැදෙන්⁣නෙ නැහැ...

  ගෙදර ඉන්න දෙමාපියන්ට අරන් දීපල්ලා.. රු.120.යි. පැකට් එකක් සතියක් විතර බොන්න පුලුවන්.

  මුලු රටම සතියක් බිව්වා නම් එකෙන්ම කොරෝනා කරුමෙ ඉවරයි..

  බෙහෙත් කඩ, කීල්ස්, කාර්ගිල්ස් වල තියෙනවා....
  මාත් බොනවා ටික කලෙක ඉඳන්, කොරෝනා ගැන නම් කියන්න දන්නේ නෑ එත් මට තිබ්බ සේම ගතිය කිබුහුම් යන ගතිය එහෙම සෑහෙන්න අඩු උනා මේක බොන්න ගත්තට පස්සේ :yes:
   

  Riskaddiction

  Well-known member
 • Jun 5, 2016
  424
  314
  63
  View attachment 130604
  කිහිප සැරයක්ම කොවිඩ් ලෙඩ්ඩු එක්ක close contact වෙලත් බේරුනේ මේ බෙහෙත නිසා. මේකට හෙම්බිරිස්සාවක් වත් හැදෙන්⁣නෙ නැහැ...

  ගෙදර ඉන්න දෙමාපියන්ට අරන් දීපල්ලා.. රු.120.යි. පැකට් එකක් සතියක් විතර බොන්න පුලුවන්.

  මුලු රටම සතියක් බිව්වා නම් එකෙන්ම කොරෝනා කරුමෙ ඉවරයි..

  බෙහෙත් කඩ, කීල්ස්, කාර්ගිල්ස් වල තියෙනවා....
  ado man eeye biwwa hemba hadla... dan naha kiyahankoo...
   

  kasun090354t

  Well-known member
 • Aug 21, 2011
  4,923
  5,340
  113
  View attachment 130604
  කිහිප සැරයක්ම කොවිඩ් ලෙඩ්ඩු එක්ක close contact වෙලත් බේරුනේ මේ බෙහෙත නිසා. මේකට හෙම්බිරිස්සාවක් වත් හැදෙන්⁣නෙ නැහැ...

  ගෙදර ඉන්න දෙමාපියන්ට අරන් දීපල්ලා.. රු.120.යි. පැකට් එකක් සතියක් විතර බොන්න පුලුවන්.

  මුලු රටම සතියක් බිව්වා නම් එකෙන්ම කොරෝනා කරුමෙ ඉවරයි..

  බෙහෙත් කඩ, කීල්ස්, කාර්ගිල්ස් වල තියෙනවා....
  සතියක්. 😮😮😮 තනියමද. මන් දැන් මාසයක් විතර බොනවා තාම ඉවර නෑ. 🤣🤣🤣
   

  577

  Well-known member
 • Feb 18, 2009
  7,126
  916
  113
  Kandy
  තිත්ත බලන්නේ නැතුව බොන්න. මට නිකම් හම්බවෙනවා රජයෙන්. මේක සුපිරි තමා හෙම්බිරිසාවක්වත් නෑ අපිටත්
  කොවිඩ් රෝගීන් / නිරෝධායන පවුල් එක්ක රාජකාරි කරන අයට වටිනවා.
   

  flag au:

  Well-known member
 • Jun 5, 2010
  6,664
  1,064
  113
  View attachment 130604
  කිහිප සැරයක්ම කොවිඩ් ලෙඩ්ඩු එක්ක close contact වෙලත් බේරුනේ මේ බෙහෙත නිසා. මේකට හෙම්බිරිස්සාවක් වත් හැදෙන්⁣නෙ නැහැ...

  ගෙදර ඉන්න දෙමාපියන්ට අරන් දීපල්ලා.. රු.120.යි. පැකට් එකක් සතියක් විතර බොන්න පුලුවන්.

  මුලු රටම සතියක් බිව්වා නම් එකෙන්ම කොරෝනා කරුමෙ ඉවරයි..

  බෙහෙත් කඩ, කීල්ස්, කාර්ගිල්ස් වල තියෙනවා....
  Send it WHO approval. oka behala haduna mama dana dial inawa