හදමු Aluminium windows & cupboard & Frames & Tubes !!

sudumalli2009

Well-known member
 • Jul 10, 2010
  13,499
  2,120
  113
  මුහුද පැත්තේ..
  Alumex Aluminium එකෙන් Training එකක් දෙනවා එකේ ඕන කෙනෙක්ට ඒකට Free ස‍ෙට් වෙන්න පුළුවන් මං දන්න විදියට පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න

  මම ගෙදරට සම්පූර්ණයෙන්ම ගැහුවේ WoodFinished Aluminium (Alumex) එකෙන්, Main Door එක ඇරෙන්න අනිත් Doors, Windows, Wardrobe, Pantry ගැහුවේ Aluminium
   
  Last edited:

  Oli_Vili

  Well-known member
 • Jun 11, 2017
  5,655
  4,682
  113
  Alumex Aluminium එකෙන් Training එකක් දෙනවා එකේ ඕන කෙනෙක්ට ඒකට Free ස‍ෙට් වෙන්න පුළුවන් මං දන්න විදියට පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න

  මම ගෙදරට සම්පූර්ණයෙන්ම ගැහුවේ Wood Aluminium (Alumex) එකෙන්, Main Door එක ඇරෙන්න අනිත් Doors, Windows, Wardrobe, Pantry ගැහුවේ Aluminium
  photo දාපන්කෝ මචෝ පුළුවන් නම් , ජනෙල් වලට ග්‍රිල් සවිකළේ කොහොමද ? ආරක්ෂාව ගැන ප්‍රශ්නේ කොහොමද විසඳාගත්තේ ?