~ හූතයෝ බලන්න එන්න ~

Chinthaka_tc

Member
Jul 17, 2010
4,512
516
0
31
සෙoකඩගල පුරවරය
~ හූතයෝ බලන්න එන්න ~


මේ ඉන්නේ ෆොටෝස් වලට අහුවුන හූතයෝලු.
8.gifThe Brown Lady

brown_lady_lg.jpg


Lord Combermere

lord-combermere-new.jpg


Freddy jackson

freddy_jackson_lg.jpg


Tulip starecase ghost

ghost_on_stairs_lg.jpg


The back seat ghost

back_seat_ghost_lg.jpg


The ghost of boosthill cemetery

boothill_ghost_lg.jpg


Ghost in the Burning Building


fire_girl_lg.jpg


Ghosts of the SS Watertown

watertown_ghosts_lg.jpg


Madonna of Bachelor's Grove


girl_on_gravestone_lg.jpg


Railroad Crossing Ghost


track_ghost25.jpg


Specter of Newby Church


hooded_monk_lg.jpg


Ghost of the Seven Gables


gables_ghost_2.jpg


................................
 

DJT_Online

Active member
 • Jul 7, 2007
  668
  64
  28
  Lord Combermere

  lord-combermere-new.jpg


  මැරුණත් පුටුව දාලා යන්නෙ නෑ................. අළුත් Lord ට වාඩි වෙන්න වෙන්නෙ පරණ Lord ගෙ ඔඩොක්කුවේ තමයි.........
   

  lasa.lasa

  Well-known member
 • Aug 15, 2008
  3,991
  609
  113
  මචන් අධෝරක්ත කැමරා වලට මේව අහුවෙනවද? නැත්නම් ඩිජිටල් ඒවට???