ළඟදී මිහින්තලේ ගියාද?

eyepea

Active member
 • May 9, 2009
  687
  113
  43
  ළඟදී මිහින්තලේ ගියාද?

  ළඟදී මිහින්තලේ ගියාද?
  මේ දවස්වල සෙනඟ පිරිලද (school holidays නිසා) නැත්නම් අඩුද?
  වහිනවද?

  වාහනයක ගියොත් නවත්තන්න හොඳ, මිහින්තලා ගලට ළඟම කොතැනද ?
  - Museum එක ගාව දාන්න පුළුවන්ද ?
  - පඩි පාමුල ප්‍රධාන රථ ගාලෙ නවත්තන්න පුළුවන්ද ?
  - (රජ මහා විහාරය මැද මළුව) පරණ පාරේ ගිහින් නවත්තන පුළුවන්ද ?

  මට navigation route එකක් හදල දෙන්න තියනවා පිටින් ආපු කට්ටියකට.
  හරියටම තිබ්බේ නැත්නම් ගස් ගල් උඩිනුත් drive කරන්න බැරි නෑ :baffled:

  thank you! :)
   

  eyepea

  Active member
 • May 9, 2009
  687
  113
  43
  Anybody any idea please ?

  ගිහිල්ලා අහගන්න කියන්නත් පුළුවන්.
  නමුත් correct spot එක තිබ්බොත් හොඳයි.
  එතකොට වැඩේ complete :cool:

  Thanks!
   

  eyepea

  Active member
 • May 9, 2009
  687
  113
  43
  Thanks for the bumps :)

  ළඟදී මිහින්තලේ ගියාද?
  මේ දවස්වල සෙනඟ පිරිලද (school holidays නිසා) නැත්නම් අඩුද?
  වහිනවද?

  වාහනයක ගියොත් නවත්තන්න හොඳ, මිහින්තලා ගලට ළඟම කොතැනද ?
  - Museum එක ගාව දාන්න පුළුවන්ද ?
  - පඩි පාමුල ප්‍රධාන රථ ගාලෙ නවත්තන්න පුළුවන්ද ?
  - (රජ මහා විහාරය මැද මළුව) පරණ පාරේ ගිහින් නවත්තන පුළුවන්ද ?

  මට navigation route එකක් හදල දෙන්න තියනවා පිටින් ආපු කට්ටියකට.
  හරියටම තිබ්බේ නැත්නම් ගස් ගල් උඩිනුත් drive කරන්න බැරි නෑ :baffled:

  thank you! :)

  Above 3 tentative places for parking are marked
  A,B,C in map given in this link: https://flic.kr/p/QiiZmP

  මිහින්තලේ ගිහිල්ලා තියන කට්ටියගෙ අදහස මොකක්ද? :oo:

  Thanks!
   

  eyepea

  Active member
 • May 9, 2009
  687
  113
  43
  Thanks for the bumps :)  Above 3 tentative places for parking are marked
  A,B,C in map given in this link: https://flic.kr/p/QiiZmP

  මිහින්තලේ ගිහිල්ලා තියන කට්ටියගෙ අදහස මොකක්ද? :oo:

  Thanks!

  I got the info from someone. I will put it here for anyone who needs:
  If you want to explore area, go park at B.
  If you are pressed for time and just want to visit the Rock, go park at C.