ෆිල් ටී 😂😂😂

Al Baik

Well-known member
 • Jan 5, 2011
  9,873
  6,819
  113
  Ohio, USA
  මුස්ලිම් අයට විරුද්ධ නියම සිංහල බෞද්ධ පුත්‍රයෙක් නේද මෙි උපාසක මහතා?

  අපි නම් මේ උපාසක මහතාව දකින්නේ නියම බෞද්ධ පුත්‍රයෙක් හැටියටයි.

  හෙළ ජාන පිරුණු මෙි උපාසක මහතා මතු භවයේ හෙළ ජාන තවත් වැඩියෙන් ලබා අසිරිමත් ඊශ්‍රායලයේ හෙළ ජාන ඇති යුදෙව් ජාතික පවුලකට දාව යලි පුනරුප්පත්තිය ලැබේවා...