100% තමා විසින්ම වාහන අනයනය සිදු කිරීම.

cd4ever

Well-known member
 • Jan 5, 2008
  3,023
  122
  63
  home.heeee
  Mchan mn contact kara Axio 2019 ekak gana details gatta.

  auction eken ganna kola 235k wage yai kiwa. thawa 25K wage unta handling walata illuwa. okkoma 260K.


  260K in to Lkr = around LKR 4,300,000
  Tax on engine Capacity= LKR 4,250,000
  Luxury Tax = LKR 300,000
  clearing cost = LKR 30,000
  Bank charges and other= LKR 25,000


  Total cost = Around LKR 8,900,000 :shocked:


  compare with local sales - https://ikman.lk/en/ad/toyota-axio-g-wxb-hybrid-2019-for-sale-colombo
  poddak balala kiyapanko me wage ekak gennana eka padui neda ?
  mehen ganna eka wasi wage neda ?

  bump any help ?>
   

  isurues1

  Well-known member
 • Oct 12, 2011
  1,421
  147
  63
  Colombo
  Mchan mn contact kara Axio 2019 ekak gana details gatta.

  auction eken ganna kola 235k wage yai kiwa. thawa 25K wage unta handling walata illuwa. okkoma 260K.


  260K in to Lkr = around LKR 4,300,000
  Tax on engine Capacity= LKR 4,250,000
  Luxury Tax = LKR 300,000
  clearing cost = LKR 30,000
  Bank charges and other= LKR 25,000


  Total cost = Around LKR 8,900,000 :shocked:


  compare with local sales - https://ikman.lk/en/ad/toyota-axio-g-wxb-hybrid-2019-for-sale-colombo
  poddak balala kiyapanko me wage ekak gennana eka padui neda ?
  mehen ganna eka wasi wage neda ?

  Yes...Famous models personal import karana 1k me dawes wala zero profit.
  Only advantage is less problems since you directly order from auction or Factory.
  Sale wala bulk order karana nisa agent fee 1k 25k jpy newei 16k wage wenne..bulk 1k anuwa even less than 16k jpy.

  Best option is if it's manufactured between 0 -6 months..go to a reputed car sale and get the chassis number and get all the auction sheets from japan ($10) and make it confirm and also put it to Toyota or what ever agent and do a checkup (5000-10000 lkr) and buy that.
  Simple as that.