2019 පසු ඉහලම අගය: Sri Lanka official remittances up 57-pct to $5.97 bln in 2023; ජෙප්පො අනාථයි

monson

Well-known member
 • May 7, 2007
  16,759
  10,475
  113
  Bl2ReDZ.jpg


  :lol:

  Sri Lanka official remittances up 57-pct to $5.97 bln in 2023; improved FX policy helps

  Sunday January 7, 2024 12:04 am

  ECONOMYNEXT – Sri Lanka’s remittances coming through official channels went up to 57 percent to $5.97 billion in 2023, from $3.8 billion a a year earlier, helped by improved exchange rate after better monetary policy.
  The last year’s remittances recorded the highest annual inflows from the Sri Lankan expatriates since 2019.
  In December, Sri Lanka received $569.7 million from official channels, up 19.7 percent from $475.6 million in the same month a year earlier, the official data showed.
  Sri Lanka’s external sector started to stabilize in September 2022, when the central bank started to run balance of payments surpluses after ending money printing to sterilize interventions made with Indian Asian Clearing Union money.
  Worker remittances coming through official channels fell in 2021 which could not be paid for by the banking system at the official rate as money was printed to sterilize interventions and keep a policy rate down, triggering parallel exchange rates, which were settled outside the formal banking system.
  From April 2022 rates were raised by unprecedented levels, slowing credit and the need to print money to keep rates down. (Colombo/Jan 06/2024)


  - https://economynext.com/sri-lanka-o...-bln-in-2023-improved-fx-policy-helps-146276/


  Sri Lanka’s 2023 tourism revenue jumps to $2.1 bln from previous year’s $1.1 bln

  https://elakiri.com/threads/sri-lanka’s-2023-tourism-revenue-jumps-to-2-1-bln-from-previous-year’s-1-1-bln.2137485/

  නිල සංචිත ඩොලර් බිලියන 4.4 දක්වා ඉහළට!

  https://elakiri.com/threads/නිල-සංචිත-ඩොලර්-බිලියන-4-4-දක්වා-ඉහළට.2137321/
   
  Last edited:

  Hyaenidae

  Well-known member
 • Apr 8, 2015
  45,277
  2
  43,352
  113
  වෑව් සෑහෙන ඡන්ද ගොඩක් හම්බෙන නිවුස් එකක් :yes:
   

  sanathj2008

  Active member
 • Mar 27, 2011
  341
  65
  28
  සේනානායක ජෙයර් ජයවර්ධන කොතලාවල ගාමිණී දිසානායක ලලිත් ඇතුළත්මුදලි රනිල් වික්‍රමසිංහ power of UNP
   
  • Love
  Reactions: Chimpanzee Putha

  jjpala

  Well-known member
 • Oct 22, 2014
  1,645
  1,658
  113
  colombo
  2018-2019 කොහොමද

  රට ගිය විදියට ඔය මදි නේ බන්
   

  wissnshaftler

  Well-known member
 • Dec 13, 2023
  1,988
  3,127
  113
  මං මාස දෙකකට කලිං වගේ බැංකුවට ගත්ත ඩොලර් 300ත් ඔය ගොඩේ තියේද ?