30 කට වගේ ගන්න පුලුවන් phone එකක්

CorD SaC

Well-known member
  • Feb 4, 2015
    7,109
    3,709
    113
    30 ට අඩුවෙන් ගන්න පුලුවන් phone එකක් කියපන්කො. Camera එක තමයි හොඳටම ඕනි 😉