යාළුවා
Reaction score
1,316

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

 • ඉකි බිඳ බිඳ මං ඇඬුවලු මහ රෑ නින්දේදී
  නඩේ ඈයො මෙව්ව කලා වැඩිහිටි කන්දේදී
  ලොරි බාගේ මෙව්ව උනා එනකොට රෑ ජාමේ
  මෙව්ව කලා තැන් තැන් වල තිස්ස මහා රාමේ
  මට හැදෙන්න දෙන් නෑ උබ....ආයෙ ආයෙ මාව නරක් කරනව.... :angry:
  Price Down Challenge..... Call Us for more details. Or refer this thread http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1710116 අපේ මිලට අඩුවෙන් ලංකාවේ කොහේ හරි ලැප්ටොප් තියෙනවා නම්.... අපි දෙනවා ඊටත් අඩුවෙන්..... විශේෂ මිල දැන ගන්න... කෝල් කරන්න 0773 078 533 ට.

  කා ගන්න ආසද හුකන හැටි කියල දෙන්ඩ යන්නෙ මට...හුකන්න.... wesi :frown::frown::frown::frown::frown::frown::frown::frown:
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…