අජිනමොටෝ බිල්ල

imhotep

Well-known member
 • Mar 29, 2017
  5,133
  1,780
  113
  මමනං කියන්නෙ අජිනමොටෝ කිසි අවුලක් නෑ කියල
  Many are concerned with Ajino-moto and cancer. I don;t think there's a proven relationship at all. But some people react to it and can have headaches, flushing, sweating, rapid heart rates etc. It could have an effect on BP though.
  With long term Ajino-moto users have no major issues. Some say it has effects on the brain neuro-transmitters. Many in SL wouldn't have to worry about that. :P
   

  dayt0na

  Well-known member
 • Jan 2, 2012
  9,908
  1,264
  113
  Many are concerned with Ajino-moto and cancer. I don;t think there's a proven relationship at all. But some people react to it and can have headaches, flushing, sweating, rapid heart rates etc. It could have an effect on BP though.
  With long term Ajino-moto users have no major issues. Some say it has effects on the brain neuro-transmitters. Many in SL wouldn't have to worry about that. :P
  Video mentions that ajinomoto is made from sugar cane - isn’t there a connection between sugar and cancer?
   
  • Like
  Reactions: D_Mad

  AnuradhaRa

  Well-known member
 • Dec 25, 2010
  30,113
  4,929
  113
  37
  Negombo
  ehemath ekakda.🥴🥴🥴🥴
  anyway

  Soy Sauce


  mekenuth rasayata prabala balapamak wenawa 🥴🥴🥴🥴
  හරිශචන්ද්‍ර සෝයා සෝස් බෝතලයක් ගෙනාව
  මෙලෝ රහක් නෑ. නිකං සෝයා පවුඩර් කරල කලවං කරලද කොහෙද...
  මාත් ළඟදි දැනගත්තෙ සෝයා bacteria fermentation කරල සෝස් හදන්නෙ කියල