අද මෛත්‍රී

PMUB

Well-known member
 • Apr 7, 2012
  8,348
  517
  113
  da gedara
  10882221_10152491775566960_8033448118812103318_n.jpg
   

  PMUB

  Well-known member
 • Apr 7, 2012
  8,348
  517
  113
  da gedara
  මහරගම අර්පිකො එක ඉස්සරහ තියෙන්නෙ කොඩිකාරය ග්‍රවුන්ඩ් එක දීල පුදුමයි
   

  maxboysl

  Well-known member
 • Mar 17, 2011
  25,211
  1,908
  113
  colombo
  මහරගම අර්පිකො එක ඉස්සරහ තියෙන්නෙ කොඩිකාරය ග්‍රවුන්ඩ් එක දීල පුදුමයි
   

  PMUB

  Well-known member
 • Apr 7, 2012
  8,348
  517
  113
  da gedara
  කොඩිකාර කට්ටය :lol:

  ගන් කඹරය හැබයි ගැනි නගරසභාවෙන් හොරකන් කරන නිසා දැන් සල්ලි තියෙනව.
  මළගෙවල් වල කතා ඉල්ලගෙන යනව ඉස්සර කවුරුත් ගනන් ගත්තෙ නැහැ.
   

  sherlock.

  Member
  Sep 28, 2010
  688
  41
  0
  221B BAKER STREET LONDON
  ගන් කඹරය හැබයි ගැනි නගරසභාවෙන් හොරකන් කරන නිසා දැන් සල්ලි තියෙනව.
  මළගෙවල් වල කතා ඉල්ලගෙන යනව ඉස්සර කවුරුත් ගනන් ගත්තෙ නැහැ.

  ඔව් මු හොයාගෙන යන්නෙ මළගෙවල්
   
  • Like
  Reactions: PMUB