අනුරයියා කියන්නේ ඇත්තද බන් ?

Casinoboy

Well-known member
 • Jun 6, 2011
  5,244
  2,644
  113
  අනුරයියා කියන්නේ ඇත්තද බන් ? මහින්දට වඩා ම‌ෛත්‍රී රනිල් ණය අරගෙන කියලා ? සංඛ්‍යා ලේඛන තියෙන ඒක‌ෙක් ම‌ේකේ දාපල්ල අපිටත් බලන්න :confused:
   

  shamil45

  Well-known member
 • Aug 23, 2016
  2,824
  1,666
  113
  අනුරයියා කියන්නේ ඇත්තද බන් ? මහින්දට වඩා ම‌ෛත්‍රී රනිල් ණය අරගෙන කියලා ? සංඛ්‍යා ලේඛන තියෙන ඒක‌ෙක් ම‌ේකේ දාපල්ල අපිටත් බලන්න :confused:
  ISB wedi kiyanne.
   

  shamil45

  Well-known member
 • Aug 23, 2016
  2,824
  1,666
  113
  1668101268421.png


  1668101301750.png
   

  hasithayad

  Well-known member
 • Sep 28, 2011
  18,929
  1
  28,101
  113
  අනුරයියා කියන්නේ ඇත්තද බන් ? මහින්දට වඩා ම‌ෛත්‍රී රනිල් ණය අරගෙන කියලා ? සංඛ්‍යා ලේඛන තියෙන ඒක‌ෙක් ම‌ේකේ දාපල්ල අපිටත් බලන්න :confused:
  උඹ වගේ බයියෙක් කලබල උනා කියන්නෙ ඇත්ත වෙන්න ඇති :lol:
   
  • Like
  Reactions: Solo Rider