අනේ මේකට මොකද්ද කරන්නේ? Please help

Asmodeus

Well-known member
 • Feb 6, 2023
  3,133
  7,648
  113
  Ursa Major
  ෂුවර් එකට ළඟ පන්සලක් ඇති. ඇරියස් එකට බණ දාපු ගමන් මූ සින්දු දානවා ඇති. 😁
  ice age love GIF
   

  Kannangara_1989

  Active member
 • Feb 3, 2017
  105
  214
  43
  වීඩියෝ කරපු එකා ගමටම ඇහෙන්න සෙට් එක දානව ඇති. ඕක තමයි රිටන් එක දෙන්න හරිම විදිය. පොන්නය වගේ කැමරාව අල්ලන් ඉන්න තියෙන්නෙ
   

  SLHodahitha

  Well-known member
 • Nov 8, 2017
  2,862
  2,725
  113
  ::0
  elakiri.com
  Section 23P to Section 23R of the National Environmental Act No. 47 of 1980 as amended provided for restrictions on noise pollution. The scheme of Section 23P and 23R is that it would be an offence to emit noise in excess of the volume intensity and quality of the standards or limitations that are prescribed which thus becomes a pre – requisite for the effectiveness of these provisions. Deputy Solicitor General submitted that the standards and limitations that have now been prescribed in relation to industrial noise cannot be used in respect of community noise (Vide. proceedings 28.3.05).

  https://www.cea.lk/web/images/pdf/acts/act47-80.pdf
  ------ Post added on Nov 20, 2023 at 7:50 AM

  “environment” means the physical factors of the surroundings of
  human beings including the land, soil, water, atmosphere,
  climate, sound, odours, tastes and the biological factors of
  animals and plants of every description ;
  ------ Post added on Nov 20, 2023 at 7:51 AM
   

  Brandy2020

  Well-known member
 • May 15, 2018
  14,054
  17,172
  113
  වයර් දෙකක් ශේප් එකේ ජොයින්ට් කරලා පාර පැත්තට ඇදලා, වැලක් ප්ලේ කරපන් ගමටම ඇහෙන්න.