අපි එළකිරියත් එක්ක

අපි එළකිරියත් එක්ක

 • ඉන්නවා

  Votes: 35 71.4%
 • සිරි අයිය එක්ක යනවා

  Votes: 14 28.6%

 • Total voters
  49
 • Poll closed .

N A K A M U R A

Well-known member
 • Apr 10, 2018
  12,581
  14,274
  113
  日本
  Arrested Development Crying GIF by HULU

  තොගෙ තාත්ත නේද ඔය..🤣🤣
   
  • Like
  Reactions: nicjosh83