අලුත් Laptop එකක් ගත්තා

ruwantheekshana

Well-known member
 • Mar 10, 2008
  5,618
  1,017
  113
  අලුත් Laptop එකක් ගත්තා

  ඉස්සෙල්ල ගත්ත compaq c060 එකක්. ගොඩාක් ප්‍රශ්න ආවා. ඊට පස්සේ ගත්ත HP g එකක්. එකේ ආවා VGA ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ අන්තිමට ගත්ත acer එකක් . එක දැන් යාන්තම් වැඩ.

  ACER !!!!!!!!!!!!