අවුරුද්දට පහසුවෙන් කොකිස් හදමු..

essee87

Active member
 • Oct 29, 2006
  353
  80
  28
  කොකිස් කියන්නේ රසවත්, පහසුවෙන් හදන්න පුලුවන් අවුරුද්දට නැතුවම බැරි කෑමක්..

  ඉතින් ඒ කර කර ගාලා හැපෙන කොකිස් පහසුවෙන් හදන හැටි බලමු..

  සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්නෙපා පෙන්ස්...
  තව වෙජිටේරියන් රෙසිපි ටිකක් ඇති චැනල් එකේ..ඒවත් බලන්න..