ඇගළුම් අපනයනයෙන් එදා-මෙදා තුර වැඩිම ආදායමක් උපයා ඇත්තේ මේ ජූනි මාසයේ දී යි.

monson

Well-known member
 • May 7, 2007
  15,822
  8,603
  113
  ඇගළුම් අපනයනයෙන් වාර්තාගත ආදායමක් ගෙවුණු ජූනි මාසයේ දී උපයාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.
  එය එදා මෙදා තුර එක් මසක් තුළ ඇගළුම් අපනයනයෙන් උපයාගෙන ඇති ඉහළම අගයයි.
  එම අගය, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 537 කි.
  ඒ අනුව මේ දක්වා වසරේ මුල් මාස හයට අදාලව ඇගළුම් අපනයනයෙන් උපයා ඇති ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.8 කි.
  මේ දක්වා ඇගළුම් අපනයනයෙන් ඉහළම ආදායමක් උපයා ඇත්තේ 2019 වසරේ දී ය. එම වසරේ උපයාගෙන ඇති ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 5.6 කි.
  මේ වසරේ දී එම සංඛ්‍යාව ඊට වඩා ඉහළ අගයක් ගනු ඇතැයි අනුමාන කරති.

  Apparel exports hit all-time high in June​


  • June nets over half- a-billion $ in exports
  • Up 39.45% YoY to $ 537 m, highest ever for any month
  • Exports to US up 67.6% and EU by 24%
  • Industry reverts to and outperforms
  • pre-COVID resilience
  • 1H exports up 20% at $ 2.8 b as against $ 2.6 b in 2019 1H

  Apparel exports in June had reached an all-time high figure for a month of $ 537 million as well as in the first half with $ 2.8 billion, reaffirming the sheer resilience of the private sector driven industry.

  According to the Joint Apparel Association Forum (JAAF), June 2022 performance had beaten the previous highest for a month of $ 504 million achieved in March 2019. From a year ago, June 2022 achievement reflects a strong 39.45% growth. In May, YoY growth was 30%.

  Confirming the apparel industry has not only reverted to pre-COVID resilience but bettered it, the first half figure of $ 2.8 billion is above the $ 2.62 billion achieved in the first of half of 2019, the industry’s best year so far with $ 5.6 billion in exports for the full year.

  In comparison to the first half of 2021, the latest performance reflects a 20% growth. In 2021 apparel exports rose by 23% to $ 5.43 billion.

  JAAF sources said that in June exports to the USA were up by a significant 67.6% to $ 231.38 million while shipments to the EU (excluding exports to UK) saw a 24% increase to $ 158.48 million. Exports to the UK were up 16% to $ 69.52 million. JAAF also said exports to other countries too have recorded an increase of 31.52% to $ 77.27 million in June 2022 compared to a year ago.

  Recently the Board of Investment (BOI) said investors continue to show interest in Sri Lanka’s apparel and textile industry despite political turbulence in the market. BOI had signed agreements worth $76 million for new investments and expansions in the sector for 2022 so far.
  - https://www.ft.lk/front-page/Apparel-exports-hit-all-time-high-in-June/44-737882

  ඕවා පටන්ගන්නකොට UNP විරෝධීන් (SLFP, JVP, වාමාංශික ) හිනා උනා සුද්දන්ට ජංගි මහනවා කියලා. දැන් දියුණු ඕන රටක් eg: South korea, Malasiya, Singapore, Hong kong garment වලින් තමයි පටන් ගත්තේ. පස්සේ high technology products, electronics, components, microchips, vehicles වලට ආවේ . ප්‍රේමදාසගෙන් පස්සේ ඔක්කොම හිටියේ SLFP/PA market economy එකට කෙලින් support නැති closed economy බයිලා කියන පිස්සෝ උන් next step එකට ගියේ නැහැ. තාම රටට dollar එන්නේ සුද්දන්ගේ Tea, Rubber, UNP කාලේ පටන් ගත්ත Garments, විදේශ රැකියා, IT, GSP+ එකෙන් ආපු අනිත් පොඩි exports වලින් විතරයි.

  export-earnings.jpg


  Absence of export growth

  Why is this crisis unique to Sri Lanka among all its neighbouring countries in Asia? A sensible answer to this question would reveal the heart of Sri Lanka’s problem; it’s the dismal performance in the country’s export expansion!

  Once we were proud to say that “Sri Lanka was one of the first few countries in Asia to become an ‘export-oriented’ economy”. We cannot boast about it anymore, because Sri Lanka lost it’s export-oriented vigour long years back. For instance, over the last 20 years (2000-2019), we have improved our merchandise exports little more than double from $5 billion to $12 billion. Compared to our export performance, even the poorer countries such as Bangladesh, Cambodia, and Myanmar have recorded massive export growth. Even Thailand and Vietnam, which were once behind Sri Lanka have recorded over $250 billion exports by 2019.

  One of the main issues was that after the initial policy attempts, Sri Lanka began to suffer increasingly from the policy and political bias against exports; instead of correcting the country’s “anti-export bias”, it continued to depend on tourism earnings and worker remittances, both which did not require any purposive reform agenda. A further addition to the problem was brought about by entering the international bond markets for commercial borrowings in 2007; this multiplied our foreign borrowings above its sustainable levels.

  The growth performance of the country continued to depend overwhelmingly on domestic economic activities of the non-tradable sectors which did not generate exports. The policy contradiction was how to pay the maturing foreign debt from the income generated from domestic economic activities!

  In the absence of export growth, maturing foreign debt payment required further borrowings, even before COVID-19 hit the economy. In fact, the notion of domestic production under import protection also supported the move, aggravating the policy contradiction – meeting foreign debt obligations with income generated from domestic production.

  Way out

  Sri Lanka needs to get out of the crisis, rather than cutting down essential imports and weakening exports. The way out lies along the path of improving the country’s foreign exchange earning capacity – export growth. Fiscal prudence is necessary in order to get internal finance right, but central to the question of the “way out” is nothing other than export growth.

  Even debt sustainability depends more on export growth than on its restructuring. Obviously, it’s not an overnight solution. The policy problem is that, however, we have not yet even looked at it – which is the source of the foreign exchange crisis.

  - https://www.sundaytimes.lk/220619/b...foreign-debt-from-domestic-income-485877.html
   
  Last edited:

  vipulavs

  Well-known member
 • Aug 12, 2010
  588
  720
  113
  Math hitahnne lankava goda danna puluwan textile / garment industry ekata vitharai. IT hamotama bane. :D
  Eth ape evun investors lagen jarava illana nisa, investors la enne na. :angry:
   
  • Like
  Reactions: monson

  visalbro

  Well-known member
 • Jun 4, 2017
  15,981
  17,130
  113
  panadura
  ඇගළුම් අපනයනයෙන් වාර්තාගත ආදායමක් ගෙවුණු ජූනි මාසයේ දී උපයාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.
  එය එදා මෙදා තුර එක් මසක් තුළ ඇගළුම් අපනයනයෙන් උපයාගෙන ඇති ඉහළම අගයයි.
  එම අගය, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 537 කි.
  ඒ අනුව මේ දක්වා වසරේ මුල් මාස හයට අදාලව ඇගළුම් අපනයනයෙන් උපයා ඇති ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.8 කි.
  මේ දක්වා ඇගළුම් අපනයනයෙන් ඉහළම ආදායමක් උපයා ඇත්තේ 2019 වසරේ දී ය. එම වසරේ උපයාගෙන ඇති ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 5.6 කි.
  මේ වසරේ දී එම සංඛ්‍යාව ඊට වඩා ඉහළ අගයක් ගනු ඇතැයි අනුමාන කරති.

  Apparel exports hit all-time high in June​


  • June nets over half- a-billion $ in exports
  • Up 39.45% YoY to $ 537 m, highest ever for any month
  • Exports to US up 67.6% and EU by 24%
  • Industry reverts to and outperforms
  • pre-COVID resilience
  • 1H exports up 20% at $ 2.8 b as against $ 2.6 b in 2019 1H

  Apparel exports in June had reached an all-time high figure for a month of $ 537 million as well as in the first half with $ 2.8 billion, reaffirming the sheer resilience of the private sector driven industry.

  According to the Joint Apparel Association Forum (JAAF), June 2022 performance had beaten the previous highest for a month of $ 504 million achieved in March 2019. From a year ago, June 2022 achievement reflects a strong 39.45% growth. In May, YoY growth was 30%.

  Confirming the apparel industry has not only reverted to pre-COVID resilience but bettered it, the first half figure of $ 2.8 billion is above the $ 2.62 billion achieved in the first of half of 2019, the industry’s best year so far with $ 5.6 billion in exports for the full year.

  In comparison to the first half of 2021, the latest performance reflects a 20% growth. In 2021 apparel exports rose by 23% to $ 5.43 billion.

  JAAF sources said that in June exports to the USA were up by a significant 67.6% to $ 231.38 million while shipments to the EU (excluding exports to UK) saw a 24% increase to $ 158.48 million. Exports to the UK were up 16% to $ 69.52 million. JAAF also said exports to other countries too have recorded an increase of 31.52% to $ 77.27 million in June 2022 compared to a year ago.

  Recently the Board of Investment (BOI) said investors continue to show interest in Sri Lanka’s apparel and textile industry despite political turbulence in the market. BOI had signed agreements worth $76 million for new investments and expansions in the sector for 2022 so far.
  - https://www.ft.lk/front-page/Apparel-exports-hit-all-time-high-in-June/44-737882

  ඕවා පටන්ගන්නකොට UNP විරෝධීන් (SLFP, JVP, වාමාංශික ) හිනා උනා සුද්දන්ට ජංගි මහනවා කියලා. දැන් දියුණු ඕන රටක් eg: South korea, Malasiya, Singapore, Hong kong garment වලින් තමයි පටන් ගත්තේ. පස්සේ high technology products, electronics, components, microchips, vehicles වලට ආවේ . ප්‍රේමදාසගෙන් පස්සේ ඔක්කොම හිටියේ SLFP/PA market economy එකට කෙලින් support නැති closed economy බයිලා කියන පිස්සෝ උන් next step එකට ගියේ නැහැ. තාම රටට dollar එන්නේ සුද්දන්ගේ Tea, Rubber, UNP කාලේ පටන් ගත්ත Garments, විදේශ රැකියා, IT, GSP+ එකෙන් ආපු අනිත් පොඩි exports වලින් විතරයි.

  View attachment 179546
  Nodakin yKo lankawa
   

  හෙනයා

  Well-known member
 • May 23, 2014
  13,288
  10,895
  113
  Kottawa
  ඕවා පටන්ගන්නකොට UNP විරෝධීන් (SLFP, JVP, වාමාංශික ) හිනා උනා සුද්දන්ට ජංගි මහනවා කියලා. දැන් දියුණු ඕන රටක් eg: South korea, Malasiya, Singapore, Hong kong garment වලින් තමයි පටන් ගත්තේ. පස්සේ high technology products, electronics, components, microchips, vehicles වලට ආවේ . ප්‍රේමදාසගෙන් පස්සේ ඔක්කොම හිටියේ SLFP/PA market economy එකට කෙලින් support නැති closed economy බයිලා කියන පිස්සෝ උන් next step එකට ගියේ නැහැ. තාම රටට dollar එන්නේ සුද්දන්ගේ Tea, Rubber, UNP කාලේ පටන් ගත්ත Garments, විදේශ රැකියා, IT, GSP+ එකෙන් ආපු අනිත් පොඩි exports වලින් විතරයි.

  රනිල් ගෙ ගල් කොල්ල ඊස් බැක්
  වරෙන් වරෙන් බයි කොල්ලනේ ගූන්පී කාරයෙක් ඇවිත්
   

  mayadmax

  Well-known member
 • Apr 24, 2007
  4,493
  2,926
  113
  eda meda tura nam neme. meta wada giyapu kaala tibba. eda meda tura wadima loss una mase kiala nam kianna puluwan. Orders walin bageta bagayak bangladesh, pak, india gihin evarai (MAS, Brandix, Hirdamani)

  tama staff duwanna diesel na. company managed stocks walin lamai, staff adinne, bonus na, senior staff dawas 2i wadata adinne. kotinma bankolot close wena line ekak tienne.

  Hariyatama kiuwot full capacity wada karoth company ekata fuel tienne dawas 4kata vitarai. eetapasse close. detail ahanna epa koi ekeda kiala
   

  dhanuka kumara

  Well-known member
 • Jul 30, 2012
  5,158
  8,365
  113
  dollar එකයි අමුද්‍රවුය වල මිලයි එක්ක බැලුවම මම හිතන්නේ අදායම වැඩි උනාට ලාබය අඩු ඇති
   

  Glitch

  Well-known member
 • Apr 27, 2022
  2,807
  5,531
  113
  Matrix
  dollar එකයි අමුද්‍රවුය වල මිලයි එක්ක බැලුවම මම හිතන්නේ අදායම වැඩි උනාට ලාබය අඩු ඇති
  එහෙම නෙවෙයි
  ආදායම වැඩි උනාට උන් ඕවා ලන්කාවට ගේන්නෙ නෑ
  පිටරට උන්ගෙ අකවුන්ට් වල තියල තියෙනවා
  2017 යහපාලන ආන්ඩුවෙන් විදේශ විනිමය පනත වෙනස් කරෛන් පස්සෙ තමයි ඕක උනෙ
  කලින් තිබුනෙ 1956 විදේශ විනිමය පනත යටතෙ අපනයන ආදායම ලන්කාවට ගේන්න ඕන එහෙම නත්තන් දේපල රාජසන්තක කරන්න පුලුවන්.
   

  dhanuka kumara

  Well-known member
 • Jul 30, 2012
  5,158
  8,365
  113
  එහෙම නෙවෙයි
  ආදායම වැඩි උනාට උන් ඕවා ලන්කාවට ගේන්නෙ නෑ
  පිටරට උන්ගෙ අකවුන්ට් වල තියල තියෙනවා
  2017 යහපාලන ආන්ඩුවෙන් විදේශ විනිමය පනත වෙනස් කරෛන් පස්සෙ තමයි ඕක උනෙ
  කලින් තිබුනෙ 1956 විදේශ විනිමය පනත යටතෙ අපනයන ආදායම ලන්කාවට ගේන්න ඕන එහෙම නත්තන් දේපල රාජසන්තක කරන්න පුලුවන්.
  මේකේ තට්ටයා කියන්නේ ඔය කතාවද ?