ඇදුමක සිදුරක් ඇතිවුනොත් ...?

Starry Night

Well-known member
 • Mar 8, 2017
  3,139
  2,351
  113
  Nawala
  රෙද්දක සිදුරක් ඇතිවුන්හම එතනට පැච් එකක් දාගන්න ස්ටිකර් වගේ රෙදි වර්ගයක් තියනවා නේද? මම දැකලා තියනවා ටේලර්ලා එහෙම එම සිදුර උඩින් තියලා අයන් කරනවා. ඒවා රෝල් විදිහටද කොහෙද එන්නේ . එකට කියන නම මොකද්ද ? ලංකාවේ කොහෙද ගන්න තියෙන්නේ ?
   

  Mosess

  Well-known member
 • Sep 6, 2021
  219
  714
  93
  Urban Area
  fabric patch වගේද?
  මම නං ඒවා මහගෙන තියෙනවා. අලවන ඒවා සෙට් වෙලා නෑ.
  දිගටම හෝදනකොට ගැ‍ලවෙන්නෙ නැද්ද?
   
  • Like
  Reactions: Erzo

  Starry Night

  Well-known member
 • Mar 8, 2017
  3,139
  2,351
  113
  Nawala
  fabric patch වගේද?
  මම නං ඒවා මහගෙන තියෙනවා. අලවන ඒවා සෙට් වෙලා නෑ.
  දිගටම හෝදනකොට ගැ‍ලවෙන්නෙ නැද්ද?
  ගැලවෙන්නේ නෑ ... ඒක බටහිර රටවල ගොඩක් popular solution එකක්.
   

  iworld

  Well-known member
 • Sep 8, 2007
  3,012
  3,944
  113
  චී ලංකාව
  රෙද්දක සිදුරක් ඇතිවුන්හම එතනට පැච් එකක් දාගන්න ස්ටිකර් වගේ රෙදි වර්ගයක් තියනවා නේද? මම දැකලා තියනවා ටේලර්ලා එහෙම එම සිදුර උඩින් තියලා අයන් කරනවා. ඒවා රෝල් විදිහටද කොහෙද එන්නේ . එකට කියන නම මොකද්ද ? ලංකාවේ කොහෙද ගන්න තියෙන්නේ ?
  අඩේ ලංකාව වැටිච්ච තැනක්. කොහොම හිටපු කොල්ලොද මේ ඉරිච්ව ඇදුම් මහ මහ අදින්නෙ