ඇමරිකාවේ Brand New Tesla Car එකක් මිලදී ගමු !!

wqe123

Well-known member
 • Aug 21, 2015
  5,937
  6,022
  113
  ලංකාවේ.. ලංකාවේ
  අපෝ මෙහෙ vitz එකක ගාන නේ. 🤭
  එකනේ බන් නේ. ඇමරිකාවේ ටෙස්ලා වගේද ලංකාවේ ටොයෝටා පිමියෝ එකක් පදිනවා කියන්නේ අකුරු 3 CB_ වගේ.............
   

  shenat

  Well-known member
 • May 13, 2007
  30,041
  31,660
  113
  ආශ්චර්යමත් රටක