ඇස්_අද්දර හමු නොවෙනා...

Dinushasankalpa

Well-known member
 • Feb 7, 2009
  56,426
  4,142
  113
  කඩවත
  ඇස්_අද්දර හමු නොවෙනා...

  ඇස් අද්දර හමු නොවෙනා...
  හඩවත් සවනට නොයෙනා...
  එනමුදු මතකේ රැදෙනා............
  ඔබ ස්වප්නයක්ද සිතුනා...........

  ජීවිතයට මුලපුරනා.....
  ඒ ආදරෙ හිත දවනා....
  සත්තයි...
  ඔබ ලග තිබුනා.......
  ඔබ ලග තිබුනා......

  පාලුව තනිකම මකනා...
  ලග රැදුනත් හිත පිරෙනා....
  සුසුමන් වියැකී යැවෙනා...
  අරුමේ ඔබගෙන් පෙනුනා....

  ජීවිතයට මුලපුරනා.....
  ඒ ආදරෙ හිත දවනා....
  සත්තයි...
  ඔබ ලග තිබුනා.......
  ඔබ ලග තිබුනා......

  හිතවත්කම් ගොඩ නැගෙනා..
  හිත පත්ලෙන් පෙම් බදිනා...
  හිතවතියේ මා පතනා.......
  සෙනෙහේ ඔබගෙන් දැනුනා.......

  ජීවිතයට මුලපුරනා.....
  ඒ ආදරෙ හිත දවනා....
  සත්තයි...
  ඔබ ලග තිබුනා.......
  ඔබ ලග තිබුනා......

  ඇස අද්දර හමු නොවෙනා...
  හඩවත් සවනට නොයෙනා...
  එනමුදු මතකේ රැදෙනා............
  ඔබ ස්වප්නයක්ද සිතුනා...........

  12-ingredients-love.jpg

   
  Dec 3, 2012
  3,788
  159
  0
  Purgatory
  Code:
      [B][SIZE=4][COLOR=Purple]වියෝගයේ තීන්දුවක්..[/COLOR][/SIZE][COLOR=Purple]
  [SIZE=4]නැගෙයි නුඹේ ලවන් මතින්...[/SIZE]
  [SIZE=4]ගැහෙන හදින් සසල සිතින්...[/SIZE]
  [SIZE=4]පිළිසරනක් නොමැති දුකින්..[/SIZE]
  [SIZE=4]සවන් යොමා හිදිමි ඉතින්...[/SIZE]
  [SIZE=4]වෙනත් කුමක් කරමි ද මං....[/SIZE]
  
  [SIZE=4]කහ මල් පිපි දෙවැට දිගේ...[/SIZE]
  [SIZE=4]පියමං කල අතීතයේ...[/SIZE]
  [SIZE=4]සොදුරු මතක සිතක දරා...[/SIZE]
  [SIZE=4]ගොළුව තැවෙන මුවට හොරා...[/SIZE]
  [SIZE=4]ආදරයේ සොදුරු රහස්...[/SIZE]
  [SIZE=4]දෝංකාර නගයි ඉතින්... [/SIZE]
  [SIZE=4]කෙලෙස ඔබට කියනද මං...[/SIZE]
  [SIZE=4]උතුරා යන සෙනේහයෙන්...[/SIZE]
  
  
  [SIZE=4]දුකට උරුම දුකම පමණ නම්...[/SIZE]
  [SIZE=4]දුක් ගිනි මැද මා දැවුනාවේ...[/SIZE]
  [SIZE=4]කදුළට හිමි කදුළු පමණ නම්...[/SIZE]
  [SIZE=4]කදුළු ගගේ මා ගිළුනාවේ...[/SIZE]
  [SIZE=4]යලි නෑසෙන ඔබේ සිනහ වැල්...[/SIZE]
  [SIZE=4]මගෙ මතකයෙ නොම රැදුනාවේ...[/SIZE]
  [SIZE=4]මා සසරේ සරණ තුරා...[/SIZE]
  [SIZE=4]ඔබේ සෙනෙහෙ නොම ලැබුනාවේ...! [/SIZE][/COLOR][/B]

  :(
   

  Dinushasankalpa

  Well-known member
 • Feb 7, 2009
  56,426
  4,142
  113
  කඩවත
  Code:
      [B][SIZE=4][COLOR=Purple]වියෝගයේ තීන්දුවක්..[/COLOR][/SIZE][COLOR=Purple]
  [SIZE=4]නැගෙයි නුඹේ ලවන් මතින්...[/SIZE]
  [SIZE=4]ගැහෙන හදින් සසල සිතින්...[/SIZE]
  [SIZE=4]පිළිසරනක් නොමැති දුකින්..[/SIZE]
  [SIZE=4]සවන් යොමා හිදිමි ඉතින්...[/SIZE]
  [SIZE=4]වෙනත් කුමක් කරමි ද මං....[/SIZE]
  
  [SIZE=4]කහ මල් පිපි දෙවැට දිගේ...[/SIZE]
  [SIZE=4]පියමං කල අතීතයේ...[/SIZE]
  [SIZE=4]සොදුරු මතක සිතක දරා...[/SIZE]
  [SIZE=4]ගොළුව තැවෙන මුවට හොරා...[/SIZE]
  [SIZE=4]ආදරයේ සොදුරු රහස්...[/SIZE]
  [SIZE=4]දෝංකාර නගයි ඉතින්... [/SIZE]
  [SIZE=4]කෙලෙස ඔබට කියනද මං...[/SIZE]
  [SIZE=4]උතුරා යන සෙනේහයෙන්...[/SIZE]
  
  
  [SIZE=4]දුකට උරුම දුකම පමණ නම්...[/SIZE]
  [SIZE=4]දුක් ගිනි මැද මා දැවුනාවේ...[/SIZE]
  [SIZE=4]කදුළට හිමි කදුළු පමණ නම්...[/SIZE]
  [SIZE=4]කදුළු ගගේ මා ගිළුනාවේ...[/SIZE]
  [SIZE=4]යලි නෑසෙන ඔබේ සිනහ වැල්...[/SIZE]
  [SIZE=4]මගෙ මතකයෙ නොම රැදුනාවේ...[/SIZE]
  [SIZE=4]මා සසරේ සරණ තුරා...[/SIZE]
  [SIZE=4]ඔබේ සෙනෙහෙ නොම ලැබුනාවේ...! [/SIZE][/COLOR][/B]
  :(
  :sorry:
   

  Elysium

  Well-known member
 • Sep 18, 2007
  21,317
  870
  113
  Horizon!
  Lassanaiiii:love:
  හිතවතියේ මා පතනා.......
  සෙනෙහේ ඔබගෙන් දැනුනා.......
  oka kiyewwama mata parana nisadasak mathakuna:sorry::(