ඉක්මනට ගොඩ යන්න ද ඕනේ?

Avatar998

Well-known member
 • Dec 16, 2014
  394
  270
  63
  Web development වලින් නම් ලොකුවට හොයන්න බැහැ...එක වැඩකට යන කාලේ වැඩි..
  එහෙම එකක් නෑ, එක වැඩකට යන කාලේ වැඩි නම් ඔයාගේ charges වැඩි කරන්ට. තුට්ටු දෙකට වැඩ කරන්ට ගියාම තමයි ඔහොම ප්‍රශ්ණ එන්නේ