උඩරංචාමඩම පැරණි නිවාසය 3D

winduj

Active member
 • Apr 21, 2013
  74
  167
  33
  මේ රාවණා අප්පොච්චිගෙ කාලේ ගෙයක්ද?
  ක්‍රි.පු 1129 කාලයට කාලනිර්ණය කර ඇති මෙම නිවාසය රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි උඩරංචාමඩම නමින් හැදිවෙන ගම්මානයේ පිහිටා ඇත.
   
  • Like
  Reactions: NRTG and nalin0001

  winduj

  Active member
 • Apr 21, 2013
  74
  167
  33
  Celtic round house.... munta pissu
  එ පොතේ තියෙන එක.......හතරෑස් ගෙයක් කියන දේ...නමුත් පහුගිය අවුරුද්දේ අලුතින් floor plan එක ඇන්දා.....ගල් වල විසිරීම අනුව එය රවුම් ගෙයක් කියලා තහවුරු වුනා.....

  එ පොතේ තියෙන එක.......හතරෑස් ගෙයක් කියන දේ...නමුත් පහුගිය අවුරුද්දේ අලුතින් floor plan එක ඇන්දා.....ගල් වල විසිරීම අනුව එය රවුම් ගෙයක් කියලා තහවුරු වුනා.....

  ------ Post added on Nov 24, 2023 at 6:10 AM
   

  Mard

  Well-known member
 • Nov 9, 2023
  410
  466
  63
  එ පොතේ තියෙන එක.......හතරෑස් ගෙයක් කියන දේ...නමුත් පහුගිය අවුරුද්දේ අලුතින් floor plan එක ඇන්දා.....ගල් වල විසිරීම අනුව එය රවුම් ගෙයක් කියලා තහවුරු වුනා.....  ------ Post added on Nov 24, 2023 at 6:10 AM


  Na machan foundation eka rounm athi, But oya 3D design eka nam Celtic round house ekak wagey. Google it and see pls.