උතුවන්කන්දේ සූර සරදියෙල්

Mr Krrish

Well-known member
 • Nov 24, 2013
  3,699
  865
  113
  දිව්‍ය ලෝකේ ✈✈
  උතුවන්කන්දේ සූර සරදියෙල්

  wgMgCve.jpg


  hoLSrom.jpg


  oyjrI7P.jpg


  xE9Tyol.jpg


  430Trjg.jpg


  hMyDNcg.jpg


  cbrErN3.jpg


  mIecc0j.jpg


  5Wtgz25.jpg
  ගත්තේ fb එකෙන්​
   

  Kumara456

  Well-known member
 • Jan 3, 2008
  30,307
  2,760
  113
  Colombo
  olGd5BJ.jpg


  සරදියල් විසින් මුදලට කෑදරව අසාධාරණයෙන් ජීවත් වුන ගම්මුලාදෑනියාව පාරුවෙන් බිමට තල්ලු කිරීම

  3DDInun.jpg


  සරදියල් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පැමිණි පර සුද්දෙකුට සරදියෙල් විසින් තම පස්ස පෙන්වීම - පුලුවන්නන් අල්ලපන් මගේ පුප / තෝ අල්ලයි මගේ පුප -

  5WVnQ4u.jpg


  dlQGGSo.jpg


  සරදියෙල් සහ ඔහුගේ මිත්‍රයා අත්අඩංගුවට අරන් මාවනැල්ල ගඩොල් පාලම මතින් රැගෙන යාම

  Xm5kpI6.jpg


  සරදියෙල් සිර කර තැබූ බෝගම්බර සිර ගෙය

  7hXs0Dx.jpg


  සරදියෙල් සහ ඔහුගේ හිතවත් මුස්ලිම් ජාතික මිතුරා පරසුද්දන් විසින් එල්ලා මැරීම

  (සරදියෙල් ගම්මානයේ පිහිටි රූප)
   
  Last edited:
  • Like
  Reactions: SBWoof