උදව්වක් ඕනේ ...?

chanakaisuru

Active member
 • May 20, 2009
  205
  28
  28
  kiribathgoda
  .
  .
  .
  .

  මචන් මන් එළකිරි එකේ දැක්ක full suit ගැන සිංහලෙන් තියෙන Thread එකක් එක මට හොයා ගන්න බැ හොයල දියන් කව්රුහරි පින්වෙතෙක් රෙප් දෙනු ලැබේ ....:D:D:D