උබ රාස්සයෙක්ද?

antho jata bahi jata

Junior member
 • Sep 12, 2022
  177
  -29
  18
  හාවෙක් බැන්දම ජිවිතේ ඒකාකාරී. කවුරුත් ඒකට කැමතිද? කෙල්ලෝ උනොත් කැමති ජිවිතේ එක එක දවස වෙනස් වෙනවා නම්. රාක්ෂයෙක් වගේ එකෙක් බැන්දම එහෙමයි. අපේ ගමේ ඉස්සර ආච්චි කෙනෙක් හිටියා. මිනිහා බිලා ඇවිත් කරදර කරනවා රණ්ඩු වෙනවා. හැමදාම පන්සලට ඇවිත් හමුදුරුවොන්ට මේක කියනවා. පස්සේ මිනිහා මැරුණා. ඊට පස්සේ ආච්චි පන්සලට ඇවිත් මිනිහා මැරුනා කියලා ඇඩුවා. එතකොට හාමුදුරුවෝ කියලා දැන් ඉතින් හොදය නේ කියලා. ආච්චි කියලා අනේ ඉස්සර මට රණ්ඩු කරන්න හරි කවුරුත් හිටියා දැන් මම තනියමනෙ කියලා. කෙල්ලෝ කොල්ලෝ දෙගොල්ලම කැමති රිලේෂන් ෂිප් එක අද්වේන්චරස් වෙනවට.
   

  shenat

  Well-known member
 • May 13, 2007
  36,379
  44,653
  113
  ආශ්චර්යමත් රටක
  හාවෙක් බැන්දම ජිවිතේ ඒකාකාරී. කවුරුත් ඒකට කැමතිද? කෙල්ලෝ උනොත් කැමති ජිවිතේ එක එක දවස වෙනස් වෙනවා නම්. රාක්ෂයෙක් වගේ එකෙක් බැන්දම එහෙමයි. අපේ ගමේ ඉස්සර ආච්චි කෙනෙක් හිටියා. මිනිහා බිලා ඇවිත් කරදර කරනවා රණ්ඩු වෙනවා. හැමදාම පන්සලට ඇවිත් හමුදුරුවොන්ට මේක කියනවා. පස්සේ මිනිහා මැරුණා. ඊට පස්සේ ආච්චි පන්සලට ඇවිත් මිනිහා මැරුනා කියලා ඇඩුවා. එතකොට හාමුදුරුවෝ කියලා දැන් ඉතින් හොදය නේ කියලා. ආච්චි කියලා අනේ ඉස්සර මට රණ්ඩු කරන්න හරි කවුරුත් හිටියා දැන් මම තනියමනෙ කියලා. කෙල්ලෝ කොල්ලෝ දෙගොල්ලම කැමති රිලේෂන් ෂිප් එක අද්වේන්චරස් වෙනවට.

  බලහන් ඉතින් අපේ හිත් නරක් වෙලා තියෙන තරම. පේලි දෙක තුනක් කියෙව්වම වෙනමම කතාවක් හිතේ මැවුණෙ. :dull:
   

  S_M_S

  Well-known member
 • Sep 28, 2017
  1,962
  4,779
  113
  රාක්ෂයාගෙන් අප ගලවා ගනු මැනවි.