එකවතාවක් බලන්න

weer 11

Well-known member
 • Jan 14, 2018
  1,305
  1,705
  113
  මේ අර විකට නලුවද ඇයි අපේ රට මෙච්චර ඉහලින් වර්නනා කරන්නේ මොකුත් විශේෂ හේතුවක් තියනවද. කතාවේ ඉතුරු ටිකේ මොනවද කියලා තියෙන්නේ...:unsure:
   

  comx

  Well-known member
 • Jun 11, 2015
  1,996
  388
  83
  srilanka
  මේ අර විකට නලුවද ඇයි අපේ රට මෙච්චර ඉහලින් වර්නනා කරන්නේ මොකුත් විශේෂ හේතුවක් තියනවද. කතාවේ ඉතුරු ටිකේ මොනවද කියලා තියෙන්නේ...:unsure:
  කවුරු හරි හිනස්සල සතුටු කරනවානම් නම් පිරිසිදු හදවතක් තියෙන්න ඕනි.
   
  • Like
  Reactions: nidarsha91