කලමණාකාරණ-සහකාර

diwarathne

Well-known member
  • Oct 21, 2015
    3,382
    693
    113
    O/l 7/9 සිංහල පලවෙනි පාර s, scecond shy C එකක් තියනවා.a/l ccs chemistry ,phy,it.මට මේ exam එකට දාන්න බැරිද බං.සිංහල කෙස් එකක් වෙයිද?