කව්ද මේකේ ලොයර්ස් ල ඉන්නේ.

adrianou

Active member
 • Nov 20, 2016
  828
  135
  43
  කව්ද මේකේ ලොයර්ස් ල ඉන්නේ. මට පොඩි දෙයක් දැන ගන්න තියෙනවා.

  Inbox ආවත් කමක් නැ.
   

  LINDA_ADERSON_22

  Well-known member
 • Dec 12, 2010
  10,426
  4,735
  113
  ඉක්කනට අල්ලගනිං ලෝයර්ස්ලා හෙට ඉස්කෝලේ යන්න වේලාසන නිදාගනියි.