කැළණි

sandeepa5

Junior member
 • Oct 9, 2015
  171
  14
  18
  රතු පාටින් මල් පිරිච්ච තවමත් මල් වැසි වහින්නෙ.
  හීන අරන් මල් බඹරෙකු  මල් සොයන්නෙ.
  ඒ මල් මත හැඩ කරන්න....

  හැන්දෑවට කෝඩුකාර ඒ මල මට මුන ගැහෙන්න.
  තල්වැටේදි ඒ රතු කම්මුල් දකින්න
  රැලි කෙහෙරැලි නටවන මද සුළගක් හමන්න....

  කැළණි විහාරෙට අපි මල් පූජා කරන්න.
  දැකපු හීනෙ කැළණි ගඟට විසි කරන්න.
  තුන් අවුරුදු උපාධියත් අවසන් වේ මට ගෙදර යන්න.
  තවමත් මට ඔබෙන් නොලද ඒ පිලිතුර.....
   
  Last edited:

  randy6667

  Well-known member
 • Mar 9, 2011
  8,706
  963
  113
  daoriot
  රතු පාටින් මල් පිරිච්ච තවමත් මල් වැසි වහින්නෙ.
  හීන අරන් මල් බඹරෙකු  මල් සොයන්නෙ.
  ඒ මල් මත හැඩ කරන්න....

  හැන්දෑවට කෝඩුකාර ඒ මල මට මුන ගැහෙන්න.
  තල්වැටේදි ඒ රතු කම්මුල් දකින්න
  රැලි කෙහෙරැලි නටවන මද සුළගක් හමන්න....

  කැළණි විහාරෙට අපි මල් පූජා කරන්න.
  දැකපු හීනෙ කැළණි ගඟට විසි කරන්න.
  තුන් අවුරුදු උපාධියත් අවසන් වේ මට ගෙදර යන්න.
  තවමත් මට ඔබෙන් නොලද ඒ පිලිතුර.....

  තල්වැට :love::love::love:
   

  Ereic

  Active member
 • Jan 17, 2016
  382
  161
  43
  ahh,, visthare hoya gatta,
  etta kathawak lu. kolla ge 3yr digree eka iwara wenna lagailu. kellath 3yr lu. kella wede dannawa lu. eth. thama floating lu. patta seen eka neh, kelani kampus eketh patta seen eka thal weta danno danithi, hawasata hoda hulan paarak wedi wedi inna puluwan pot eka, jaathi dekema mal thiyena tenak...
   

  sandeepa5

  Junior member
 • Oct 9, 2015
  171
  14
  18
  🤐

  ahh,, visthare hoya gatta,
  etta kathawak lu. kolla ge 3yr digree eka iwara wenna lagailu. kellath 3yr lu. kella wede dannawa lu. eth. thama floating lu. patta seen eka neh, kelani kampus eketh patta seen eka thal weta danno danithi, hawasata hoda hulan paarak wedi wedi inna puluwan pot eka, jaathi dekema mal thiyena tenak...
  ane ubath