කුල කතාවක්.

B.Chat

Well-known member
 • Jun 28, 2021
  5,074
  11,071
  113
  මම 3 පන්තියෙ කියලා මතක. අපේ පන්තියේ ළමයෙක් හිටියා.එයා අපේ ගමේමයි. ඇත්ත නම නොකියා මම මෙතන එයාට සුරංග කියන්නම්. ඒ වගේම ඒ දවස් වල මගේ හොඳම යාළුවාට මම නුවන් කියලා කියන්නම්. අපේ අම්මා දවසක් කිව්වා මතකයි සුරංග ගැන. "එයාල පලි මිනිස්සු", "අපිට වඩා පහත්" ඔන්න ඔහොම කතා ටිකක්. ඉතින් 3 පන්තියේ අපි කීප දෙනෙක් දවසක් මොකොක් හරි දෙයක් කරන්න යනකොට මම මැද්දට පැනලා කිව්වා "සුරංග අපිත් එක්ක ඉන්න එපා. එයා පලි. අපිට වඩා පහත්" කියලා. මට අදටත් යන්තන් මතකයි සුරංග දුකෙන් මගෙ දිහා බලන් හිටියා. එයා වචනයක්වත් කිව්වේ නෑ. ඒත් නුවන් කිව්වා "ඉතිං හොඳයි නේ බුද්ධාගමත් පාලිනේ" කියලා. කතාව එතනින් ඉවරයි. ඔයාලට තේරෙනවා නේ. ඒ කියපු කතා මටවත් මගේ යාළුවටවත් හරියට තේරිලත් නෑ. අපි පුංචි කාලේ නොදැනුවත්කමට ඔහේ ගිරව් වගේ කියවනවා. හැබැයි ඒ කියන්නේ අපේ අවට සමජය, විශේෂයෙන් දෙමව්පියො කියන දේවල් අහගෙන ඒවා අශ්‍රයෙන්. පස්සේ කාලෙක මට තේරුණා මම කිව්ව කතාවේ වැරැද්ද. මම බොධිවංශයේ(පන්නයො කියන්නේත් ඒකටමයි මම හිතන්නේ. මම එච්චර ඕවා ගැන දන්නේ නෑ. ). මගේ යාලුවා නුවන් ගොවි. ඒ කියන්නේ කුලය ගැන බැලුවොත් මම එයාට වඩා පහලින්.ඉතින් එයා ඔයවගේම කතාවක් මට කිව්වා නම් මමත් සුරංග වගේ අසරණ වෙන්න තිබුණා. මම වෙන මුකුත් කියන්න යන්නේ නෑ.ඉතින් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න.
   

  B.Chat

  Well-known member
 • Jun 28, 2021
  5,074
  11,071
  113
  kariya mage gaurwaya kwa neda - suranga
  paw bn pora. dan num eka mathaka nAtuwa Athi hAbai

  පලි කියන්නේ මොක්කුද? පද්දෝ ද?
  hariyata mamath danne nA machan. e kale oaya Ahila thiyena dheawal. rodi kiyanne e ayatama wenna oni
  ------ Post added on Jul 20, 2021 at 9:34 AM
   

  tharakaf

  Well-known member
 • Oct 19, 2020
  5,787
  10,677
  113
  මම 3 පන්තියෙ කියලා මතක. අපේ පන්තියේ ළමයෙක් හිටියා.එයා අපේ ගමේමයි. ඇත්ත නම නොකියා මම මෙතන එයාට සුරංග කියන්නම්. ඒ වගේම ඒ දවස් වල මගේ හොඳම යාළුවාට මම නුවන් කියලා කියන්නම්. අපේ අම්මා දවසක් කිව්වා මතකයි සුරංග ගැන. "එයාල පලි මිනිස්සු", "අපිට වඩා පහත්" ඔන්න ඔහොම කතා ටිකක්. ඉතින් 3 පන්තියේ අපි කීප දෙනෙක් දවසක් මොකොක් හරි දෙයක් කරන්න යනකොට මම මැද්දට පැනලා කිව්වා "සුරංග අපිත් එක්ක ඉන්න එපා. එයා පලි. අපිට වඩා පහත්" කියලා. මට අදටත් යන්තන් මතකයි සුරංග දුකෙන් මගෙ දිහා බලන් හිටියා. එයා වචනයක්වත් කිව්වේ නෑ. ඒත් නුවන් කිව්වා "ඉතිං හොඳයි නේ බුද්ධාගමත් පාලිනේ" කියලා. කතාව එතනින් ඉවරයි. ඔයාලට තේරෙනවා නේ. ඒ කියපු කතා මටවත් මගේ යාළුවටවත් හරියට තේරිලත් නෑ. අපි පුංචි කාලේ නොදැනුවත්කමට ඔහේ ගිරව් වගේ කියවනවා. හැබැයි ඒ කියන්නේ අපේ අවට සමජය, විශේෂයෙන් දෙමව්පියො කියන දේවල් අහගෙන ඒවා අශ්‍රයෙන්. පස්සේ කාලෙක මට තේරුණා මම කිව්ව කතාවේ වැරැද්ද. මම බොධිවංශයේ(පන්නයො කියන්නේත් ඒකටමයි මම හිතන්නේ. මම එච්චර ඕවා ගැන දන්නේ නෑ. ). මගේ යාලුවා නුවන් ගොවි. ඒ කියන්නේ කුලය ගැන බැලුවොත් මම එයාට වඩා පහලින්.ඉතින් එයා ඔයවගේම කතාවක් මට කිව්වා නම් මමත් සුරංග වගේ අසරණ වෙන්න තිබුණා. මම වෙන මුකුත් කියන්න යන්නේ නෑ.ඉතින් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න.
  We sometimes carry on the grudges our parents had in our life. I remember my parents used to tell me, don't associate yourself with that person, this person etc. They might have said that based on their experience of dealing with them. I remember hiding the fact that I was friends with those guys from my parents afraid that they will get angry. It is a really shitty situation to be as a kid.

  But what I think is what they should have told was, "Be careful when you work with them son, be alert". That would have been a much better way to handle it.

  We need to let our kids decide what they need to do without forcing them to do what we want. But we need to provide them the proper guidance on how to pick right from wrong.
   

  තොත්ත බබා

  Well-known member
 • Jul 21, 2011
  3,517
  2,314
  113
  මම 3 පන්තියෙ කියලා මතක. අපේ පන්තියේ ළමයෙක් හිටියා.එයා අපේ ගමේමයි. ඇත්ත නම නොකියා මම මෙතන එයාට සුරංග කියන්නම්. ඒ වගේම ඒ දවස් වල මගේ හොඳම යාළුවාට මම නුවන් කියලා කියන්නම්. අපේ අම්මා දවසක් කිව්වා මතකයි සුරංග ගැන. "එයාල පලි මිනිස්සු", "අපිට වඩා පහත්" ඔන්න ඔහොම කතා ටිකක්. ඉතින් 3 පන්තියේ අපි කීප දෙනෙක් දවසක් මොකොක් හරි දෙයක් කරන්න යනකොට මම මැද්දට පැනලා කිව්වා "සුරංග අපිත් එක්ක ඉන්න එපා. එයා පලි. අපිට වඩා පහත්" කියලා. මට අදටත් යන්තන් මතකයි සුරංග දුකෙන් මගෙ දිහා බලන් හිටියා. එයා වචනයක්වත් කිව්වේ නෑ. ඒත් නුවන් කිව්වා "ඉතිං හොඳයි නේ බුද්ධාගමත් පාලිනේ" කියලා. කතාව එතනින් ඉවරයි. ඔයාලට තේරෙනවා නේ. ඒ කියපු කතා මටවත් මගේ යාළුවටවත් හරියට තේරිලත් නෑ. අපි පුංචි කාලේ නොදැනුවත්කමට ඔහේ ගිරව් වගේ කියවනවා. හැබැයි ඒ කියන්නේ අපේ අවට සමජය, විශේෂයෙන් දෙමව්පියො කියන දේවල් අහගෙන ඒවා අශ්‍රයෙන්. පස්සේ කාලෙක මට තේරුණා මම කිව්ව කතාවේ වැරැද්ද. මම බොධිවංශයේ(පන්නයො කියන්නේත් ඒකටමයි මම හිතන්නේ. මම එච්චර ඕවා ගැන දන්නේ නෑ. ). මගේ යාලුවා නුවන් ගොවි. ඒ කියන්නේ කුලය ගැන බැලුවොත් මම එයාට වඩා පහලින්.ඉතින් එයා ඔයවගේම කතාවක් මට කිව්වා නම් මමත් සුරංග වගේ අසරණ වෙන්න තිබුණා. මම වෙන මුකුත් කියන්න යන්නේ නෑ.ඉතින් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න.

  ඕක නවත්තන්න තියෙන්නෙ එක ක්‍රමයයි
  උඹ ඔය කිව්ව වගේ අපි බෝදිවංශෙ කියල කවදාවත් උඹේ ළමයෙක් ට කියන්න එපා.
   

  B.Chat

  Well-known member
 • Jun 28, 2021
  5,074
  11,071
  113
  පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. Uba JVP da
  We sometimes carry on the grudges our parents had in our life. I remember my parents used to tell me, don't associate yourself with that person, this person etc. They might have said that based on their experience of dealing with them. I remember hiding the fact that I was friends with those guys from my parents afraid that they will get angry. It is a really shitty situation to be as a kid.

  But what I think is what they should have told was, "Be careful when you work with them son, be alert". That would have been a much better way to handle it.

  We need to let our kids decide what they need to do without forcing them to do what we want. But we need to provide them the proper guidance on how to pick right from wrong.
  agreed. Parents should encourage their children to do right things with logical thinking

  ඕක නවත්තන්න තියෙන්නෙ එක ක්‍රමයයි
  උඹ ඔය කිව්ව වගේ අපි බෝදිවංශෙ කියල කවදාවත් උඹේ ළමයෙක් ට කියන්න එපා.
  nA mchan mama num hithanne eka lamayekta kiyala denna oni. eth therena wayasa awama.henama podi kale owa kiyanna giyama kisima tharkayak nAthi wenne. api hAmotama root ekak thiyenawa. eka lamayekta pennala denna oni. eth logical pattath kiyala denna oni me system thawath valid na kiyala
  ------ Post added on Jul 20, 2021 at 10:19 AM
   

  Honda.putha

  Well-known member
 • Dec 26, 2017
  6,230
  9,105
  113
  නොදැනුවත්කමට ඔහේ ගිරව් වගේ කියවනවා. හැබැයි ඒ කියන්නේ අපේ අවට සමජය, විශේෂයෙන් දෙමව්පියො කියන දේවල් අහගෙන ඒවා අශ්‍රයෙන්.
  ගොඩක් එවුන් ටොයියෝ බයියෝ වෙලා තියෙන්නෙත් ඔහොම තමයි. එහෙම වෙච්ච ජෙප්පෝ ප්‍රමාණය නම් සාපේක්ෂව අඩුයි.

  ඕක නවත්තන්න තියෙන්නෙ එක ක්‍රමයයි
  උඹ ඔය කිව්ව වගේ අපි බෝදිවංශෙ කියල කවදාවත් උඹේ ළමයෙක් ට කියන්න එපා.
  හරියට හරි.
  මම ළමයින්ට නොකියන මම නොකරන ඒවා.

  1. කුල මල රෙද්දවල්. තාම ජාති ගැනත් ලොකුම වැටහීමක් නෑ.
  2. හොල්මන්, අවතාර, යක්කු පක්කු බහුභූත
  3. නැකත් තොවිල් බාරහාර කෙහෙල්මල්
  4. පක්ෂ දේශපාලනය. කිසිම දෙයක් කියන්නේ නෑ.
  5. ගොඩක් දුරට වෙන උන්ගෙ වැරදි කියන්නෙ නෑ

  ළමයි වෙන වැඩිහිටියො ගාව ඉද්දිත් කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනෙ. අපි එහා මෙහා වෙනකන් ඉඳලා උන් ඕවා ඔලුවට දාන්න බලනවා.
  ------ Post added on Jul 20, 2021 at 11:02 AM
   

  rangana26

  Well-known member
 • Feb 21, 2013
  6,180
  5,363
  113
  මම 3 පන්තියෙ කියලා මතක. අපේ පන්තියේ ළමයෙක් හිටියා.එයා අපේ ගමේමයි. ඇත්ත නම නොකියා මම මෙතන එයාට සුරංග කියන්නම්. ඒ වගේම ඒ දවස් වල මගේ හොඳම යාළුවාට මම නුවන් කියලා කියන්නම්. අපේ අම්මා දවසක් කිව්වා මතකයි සුරංග ගැන. "එයාල පලි මිනිස්සු", "අපිට වඩා පහත්" ඔන්න ඔහොම කතා ටිකක්. ඉතින් 3 පන්තියේ අපි කීප දෙනෙක් දවසක් මොකොක් හරි දෙයක් කරන්න යනකොට මම මැද්දට පැනලා කිව්වා "සුරංග අපිත් එක්ක ඉන්න එපා. එයා පලි. අපිට වඩා පහත්" කියලා. මට අදටත් යන්තන් මතකයි සුරංග දුකෙන් මගෙ දිහා බලන් හිටියා. එයා වචනයක්වත් කිව්වේ නෑ. ඒත් නුවන් කිව්වා "ඉතිං හොඳයි නේ බුද්ධාගමත් පාලිනේ" කියලා. කතාව එතනින් ඉවරයි. ඔයාලට තේරෙනවා නේ. ඒ කියපු කතා මටවත් මගේ යාළුවටවත් හරියට තේරිලත් නෑ. අපි පුංචි කාලේ නොදැනුවත්කමට ඔහේ ගිරව් වගේ කියවනවා. හැබැයි ඒ කියන්නේ අපේ අවට සමජය, විශේෂයෙන් දෙමව්පියො කියන දේවල් අහගෙන ඒවා අශ්‍රයෙන්. පස්සේ කාලෙක මට තේරුණා මම කිව්ව කතාවේ වැරැද්ද. මම බොධිවංශයේ(පන්නයො කියන්නේත් ඒකටමයි මම හිතන්නේ. මම එච්චර ඕවා ගැන දන්නේ නෑ. ). මගේ යාලුවා නුවන් ගොවි. ඒ කියන්නේ කුලය ගැන බැලුවොත් මම එයාට වඩා පහලින්.ඉතින් එයා ඔයවගේම කතාවක් මට කිව්වා නම් මමත් සුරංග වගේ අසරණ වෙන්න තිබුණා. මම වෙන මුකුත් කියන්න යන්නේ නෑ.ඉතින් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න.
  දැන් උබ ඉන්න තත්වෙයි
  සුරංග , නුවන් ඉන්න තත්වෙයි ගැන ඇත්ත විස්තරයක් කියන්න පුලුවන්ද ?
   

  B.Chat

  Well-known member
 • Jun 28, 2021
  5,074
  11,071
  113
  දැන් උබ ඉන්න තත්වෙයි
  සුරංග , නුවන් ඉන්න තත්වෙයි ගැන ඇත්ත විස්තරයක් කියන්න පුලුවන්ද ?
  suranga army. lassana kellek bandala. Nuwan rajaye job ekak karana degree holder kenek. eyath badala. mn single. hariyata set una jobak nA thama. degree eka karannat me awurudde patan gatte
   
  • Like
  Reactions: Amathi Putha

  තොත්ත බබා

  Well-known member
 • Jul 21, 2011
  3,517
  2,314
  113
  nA mchan mama num hithanne eka lamayekta kiyala denna oni. eth therena wayasa awama.henama podi kale owa kiyanna giyama kisima tharkayak nAthi wenne. api hAmotama root ekak thiyenawa. eka lamayekta pennala denna oni. eth logical pattath kiyala denna oni me system thawath valid na kiyala
  ------ Post added on Jul 20, 2021 at 10:19 AM

  උඹ උගුරට හොරා බේත් බොන්න හදන්නෙ බ්‍රෝ :yes:
  උඹ කසාද බඳිද්දි කුලේ බැලුව නේ බඳින කෙල්ලගෙ. අවංකව කියපං. :rolleyes:
   

  lovethebomb

  Well-known member
 • Apr 18, 2015
  2,218
  3,992
  113
  බොදුගොවි *බොහෝ* මිනිස්සුන්ට තමන්ගෙ කුලය සම්බන්දව තියෙන අධිමාන්නය පදනම් විරහිත මිත්‍යාවක්. ඒක, අ) බොදු ගොවි රදළ ස්තරයේ පැවැත්ම; ආ) තමන් තනිකරම අති බහුතරය වීම නිසා හැදුන දෙයක්. අපි ඔක්කොම ඒකාලෙ නිළමෙලා වගේ ඉන්න ඇති කියල හිතීම ඔය වර්තමාන බොදුගොවි ලේබල් එකෙන් දෙන මානසික අල්ලසක්.

  ප්‍රමාණයෙන් සුලුතරක් වෙච්ච සාපේක්ෂව අනිත් ප්‍රජාවන්ට වඩා ඇචීව්මන්ට්ස් වැඩියෙන් පෙන්නපු වෙරළබඩ කුල වල මිනිස්සුන්ව කොන් කරපු එකනෙ උනෙ. අඩුම තරමෙ උපසම්පදාව වත් උන්ට දුන්නෙ නෑනෙ. ලංකාවෙ දෙවනියට ඇති උන ඉමිග්‍රන්ට් ප්‍රශ්නය වෙන්න ඕනෙ මේක.