කෙල්ලෙකුගේ අදෝනාව !!

Mal Baba

Well-known member
 • Apr 26, 2009
  105,636
  5,118
  113
  Blob Storage
  www.37innovate.com
  කෙල්ලෙකුගේ අදෝනාව !!

  96850132.png  ආදරයට හදවතින් ආදරය කලත් අවසානයේ හදවතේ ඉතිරිවන්නෙ දුකක් මිස සතුටක් නොවේ.යමෙකුගේ රැවටීමකට අසුවුවත් ආදරය නිසා එය දුකක්ම වෙයි !

  මෙලස ආදරය කෙසේ හදුනාගන්නද ?

   

  Attachments

  • කෙල්ලෙකුගේ අදෝ&#35.jpg
   කෙල්ලෙකුගේ අදෝ&#35.jpg
   18.3 KB · Views: 65