කොරෝනා කාලේ ෆැෂන්...

ilovezest

Junior member
 • Nov 4, 2010
  28
  28
  13
  Colombo
  www.zestgirls.lk
  kim-kardashian-met-gala-2021.jpg


  Met Gala 2021 දී Kim Kardashian සහභාගී වුණේ මේ වගේ විලාසිතාවකින්. සාමාන්‍යයෙන් අඟ පසඟ නිරාවරණය වෙන්න අඳින මේ අය මේ වගේ විලාසිතාවලට වෙනස් වෙන්නේ කොරෝනා කාලේ ෆැෂන් මේ වගේ වෙන නිසා ද?