ගෑස් ටැංකි පුපුරන්නේ ඇයි

kinkon

Well-known member
 • Aug 5, 2007
  89,010
  1
  83,181
  113
  Kandy ♕
  384232.jpg


  Bump
   
  • Like
  Reactions: zid2021

  RandomGuy

  Well-known member
 • Oct 15, 2014
  11,192
  6,417
  113
  දැන් දැන් කෙලින්ම මිනිසුන්ගේ ජීවිත වලටම කෙලින සීන් එකක් තියෙන්නෙ.
  මම හිතන්නෙ මේක තමයි end game එක.
  රටේ තියෙන ඔක්කොම විකුණලා මිනිස්සුන්ගේ ජිවිතත් කෑෂ් කරලා ගන්න සීන් එකක් යන්නෙ.
  රසායනික අපද්‍රව්‍ය නැව් ගිනි ගන්න එක, කෑම වලට කෙලින එක, කොවින් පරීක්ෂණ, ගෑස් ටැංකි පුපුරන එක වගේ ඒවා direct ජීවිත වලට target වගේ නේද.
  ගව සම්පත විකුනන්න තමයි දැන් උන්ට ඕන.
   

  JokerFan

  Well-known member
 • May 29, 2016
  15,024
  5,571
  113
  Arkham City
  දැන් දැන් කෙලින්ම මිනිසුන්ගේ ජීවිත වලටම කෙලින සීන් එකක් තියෙන්නෙ.
  මම හිතන්නෙ මේක තමයි end game එක.
  රටේ තියෙන ඔක්කොම විකුණලා මිනිස්සුන්ගේ ජිවිතත් කෑෂ් කරලා ගන්න සීන් එකක් යන්නෙ.
  රසායනික අපද්‍රව්‍ය නැව් ගිනි ගන්න එක, කෑම වලට කෙලින එක, කොවින් පරීක්ෂණ, ගෑස් ටැංකි පුපුරන එක වගේ ඒවා direct ජීවිත වලට target වගේ නේද.
  ගව සම්පත විකුනන්න තමයි දැන් උන්ට ඕන.
  100%
   
  • Like
  Reactions: RandomGuy