චන්දය ප්‍රකාශ කළ අය විතරක් Vote කරන්න

චන්දය ප්‍රකාශ කළ අය විතරක් Vote කරන්න

 • පොහොට්ටුව

  Votes: 248 49.8%
 • ටෙලිෆෝනය

  Votes: 30 6.0%
 • අලියා

  Votes: 18 3.6%
 • මාලිමාව

  Votes: 136 27.3%
 • වෙනත්

  Votes: 66 13.3%

 • Total voters
  498
 • Poll closed .

Candid-B

Well-known member
 • Apr 25, 2019
  5,867
  2,410
  113
  චූවගෙ රෑෂ් එකේ
  අනුර පොන්නය රටට දෙයක් කරනකන් බලන් හිටපන්. සෙවල පොන්නයාගෙ ගොන් කතා ටිකක් අහ අහ ඉන්න පුළුවන් වෙයි.
  මම ගැහුවෙ ගීතාට. රට හැදිල්ල කෙසේ වෙතත් ඒකි පාර්ලිමේන්තු ගියාම බලලා දවසක් හරි අතේ පාරක් වත් ගහන්න පුළුවන්. 🥴