ජාලිය රණතුංග [රන්යායේ ගැයූ ගී ] ගීත ඇල්බමය [320kbps]

mahagama1984

Well-known member
 • Oct 7, 2018
  258
  287
  63
  jaliya.jpg


  ජාලිය රණතුංග [රන්යායේ ගැයූ ගී ] ගීත ඇල්බමය [320kbps]
  link-https://www.mediafire.com/file/p9d71zd1tzyvu83/02_JALIYA_RANATHUNGA_-_RANYAYE_GAYU_GEE_16__%2528_320kbps_%2529_MP3.rar/file

  PASSWORD- stun1
   

  AWeranga

  Well-known member
 • Oct 23, 2007
  559
  371
  63
  ජාලිය රණතුංග [රන්යායේ ගැයූ ගී ] ගීත ඇල්බමය [320kbps]
  link-https://www.mediafire.com/file/p9d71zd1tzyvu83/02_JALIYA_RANATHUNGA_-_RANYAYE_GAYU_GEE_16__%2528_320kbps_%2529_MP3.rar/file

  PASSWORD- stun1
  tfs (y)
  muchan 80s 90s wala pop singerslage thread ekek patan gaththoth narakada?
  (Rookantha,Namal,Prince,Shirley,Ajith A,Athula A,Athma,Athula Sri,Vijaya Bandara,Madhumadawa,Chandana,Roy,Jaliya,Chandralekha,Sanjeewani Nirosha wage ayage)
   
  • Like
  Reactions: mahagama1984

  praveendpa

  Active member
 • Jan 18, 2007
  593
  61
  28
  jaliya.jpg


  ජාලිය රණතුංග [රන්යායේ ගැයූ ගී ] ගීත ඇල්බමය [320kbps]
  link-https://www.mediafire.com/file/p9d71zd1tzyvu83/02_JALIYA_RANATHUNGA_-_RANYAYE_GAYU_GEE_16__%2528_320kbps_%2529_MP3.rar/file

  PASSWORD- stun1
  damage kiyala error ekak enawa ban